Mødedato: 07.02.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Endelig godkendelse af høringssvar Miljøkonsekvensrapport for anlæg af nye øresundsperroner og gangtunnel på Ny Ellebjerg

Se alle bilag
Lokaludvalget skal endeligt godkende det høringssvar, Byudvikling og Trafik blev bemyndiget til at skrive til Miljøkonsekvensrapport for byggeri af to Øresundsperroner og en gangtunnel på Ny Ellebjerg Station. Rapporten behandler og belyser grundigt de gener, anlægget kan medføre for beboere og naboer til byggeriet, men det vurderes ikke, generne kan undgås. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg endeligt godkender høringssvar på Miljøkonsekvensrapport for anlæg af nye øresundsperroner og gangtunnel på Ny Ellebjerg Station. 

Problemstilling

Byudvikling og Trafik blev på januarmødet bemyndiget til at skrive og indsende et høringssvar inden fristens udløb 3. februar 2023. 

Byudvikling og Trafik har skrevet et høringssvar, der eftersendes dagsordenen fredag den 3. februar. Udvalget vurderer, at rapporten grundigt analyserer og beskriver gener og konsekvenser af byggeriet, og hvilke kompensations- og klagemuligheder naboer og beboere har. Byggeriet skal dog nødvendigvis gennemføres, så resten af udviklingen af Ny Ellebjerg Station kan fortsætte. 

Miljøkonsekvensrapporten kan læses her

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2023/02/Miljoekonsekvensrapport-Ny-Ellebjerg-nye-perroner-og-gangtunne.pdf

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender det indsendte høringssvar endeligt. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top