Mødedato: 07.02.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Lokalpuljen

Lokaludvalget skal beslutte hvilke ansøgninger, der skal have støtte fra Lokalpuljen.

Indstilling

Puljeudvalget indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 8 ansøgninger til Lokalpuljen 2023

1) Københavns Hockeyklub - Mobile udendørs hockeybander, som kan bruges multifunktionelt til forskellige arrangementer og målgrupper.

2) Mahmoud og Fakhria - Fisketur for børnefamilier.

3) Julie Jensen - Historiske timer: Samtaleforedrag om Danmark i 1030´erne og 1940´erne. Aktivitet for medlemmer af aktivitetscentre/demenscentre samt alle andre borgere i Valby.

4) Ukrainsk teater - Teaterstykket ”Special Operation”.

5) Kulturbyen - Fastelavn i Transformerstationen.

6) Anna Walther - Skitseforslag: Den sidste pose.

7) Nielsen & Nielsen (økologisk krydderurtevirksomhed) - Anlæg af en Hildegard von Bingen temahave i Valbyparken.

8) GAME Streetmekka Girls - GAME Streetmekka CPH.

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Københavns Hockeyklub - Mobile udendørs hockeybander som kan bruges multifunktionelt til forskellige arrangementer og målgrupper.

Mobile udendørs hockeybander som kan bruges multifunktionelt til forskellige arrangementer og målgrupper.

De multifunktionelle hockeybander har flere formål:

Københavns Hockeyklub vil have mulighed for at introducere et nyt hockeykoncept for deres medlemmer kaldet Hockey5, hvor banderne er en nødvendighed og vil kunne afholde og deltage i DM i Hockey5 i Valby Idrætspark.

Det vil være muligt for Københavns Hockeyklub at give børn og unge samt voksne en mere simpel introduktion til hockey, hvor der er færre spilstop, flere mål og højere tempo samtidig med at der sker en fysiske udvikling

Vi vil kunne anvende hockeybanderne i forbindelse med besøg ude i daginstitutioner og grundskoler samt ungdomsuddannelser i Valby.

Vi vil gøre brug af hockeybanderne i forbindelse med arrangementer. F.eks. Valby Kulturdage og lignende.

Dato for afholdelse: Hele 2023

Budget: 84.000 kr.

Ansøgt: 19.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 19.000 kr.

 

2) Mahmoud og Fakhria - Fisketur for børnefamilier.

Vi vil gerne planlægge en fisketur for børnefamilier i Vigerslev og Folehaven.

Vi har tidligere planlagt samme tur i marts 2019, hvilket var en kæmpe succes. Mange familier har ikke råd til at komme ud og sejle og evt. selv stå med en fisketang, hvor der er bid. Vi håber, at I bakker op om projektet.

Annoncering vil foregå gennem facebook samt opslag i opgangene.

Vi vil også bruge Mit Kvarter til at komme i kontakt med familier, der vil få glæde af turen.

Vi sejler fra Kalkbrænderihavnen søndag den 12.3.23. Sejlturen er fra kl. 8-15.

Dato for afholdelse: 12. marts 2023

Budget: 12.500 kr.

Ansøgt: 11.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 11.000 kr.

 

3) Julie Jensen - Historiske timer: Samtaleforedrag om Danmark i 1930´erne og 1940´erne. Aktivitet for medlemmer af aktivitetscentre/demenscentre samt alle andre borgere i Valby.

Aktiviteten:

Afholdelse af tre arrangementer: Historiske Timer.

Foredragsholder er cand.mag. Jarl Feyling.

Arrangørerne:

Enkeltperson og tre aktivitetscentre.

Vi ønsker at lave aktivitet for historieinteresserede borgere – herunder brugere af aktivitetscentre.

Ansøger er pårørende til et demensramt menneske samt ansvarlig for ansøgning, udarbejdelse af informationsmaterialet samt etablering af kontakt til foredragsholder samt frivillige/sponsor (jf. budgettet).

Formål med aktiviteten:

Forbedret trivsel og øget livskvalitet for tilhørerne, skabelse af dialog/netværk blandt bydelens beboere samt udvikling af borgernes sociale og kulturelle liv.

Målgruppe:

Alle historieinteresserede borgere. Foredraget er reminiscensterapi i praksis. Ældre mennesker og/eller mennesker med demens vil således have stor gavn af foredraget. Pårørende kan med fordel deltage i aktiviteten.

Der forventes samlet 90-120 deltagere.

Samarbejdspartnere:

Aktivitetscenter Langgadehus, Aktivitetscenter Vigerslevhus og Aalholmhjemmet.

Annoncering:

Brugerne af aktivitetscentrene modtager informationsmateriale om aktiviteten via hjemmeside/sociale medier/plakat.

Desuden opsættes plakater i bydelen*, og der laves opslag i lokale Facebookgrupper.

*Fx lokale biblioteker, plejehjem, seniorklubber samt supermarkeder.

Dato for afholdelse: Marts 2023

Budget: 35.645 kr.

Ansøgt: 24.395 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 24.395 kr.

 

4) Ukrainsk teater - Teaterstykket ”Special Operation”.

Vi er tre professionelle skuespillere, to ukrainere der er flygtet fra krigen og en med ukrainsk baggrund, der har boet mange år i Danmark.

De to skuespillere, der er flygtet fra Ukraine er Anatoli og Tetyana Zinovenko, som kendte skuespillere hjemme i Ukraine og nu har Anatoli skrevet et teaterstykke med udgangspunkt i krigen i Ukraine.

I Valby er der ankommet mange ukrainske flygtninge, da Valby har mulighed for at huse mange. Derfor ser vi det som særlig oplagt, at vi kan vise vores teaterstykke i netop Valby.

Teaterstykket handler om to ukrainske kvinder, som overlevede et russisk angreb på en landsby. Det er kun de to kvinder, der er tilbage i byen. En såret russisk soldat, som blev forladt af sin gruppe i landsbyen, møder de to kvinder. Teaterstykket viser den store menneskelige, moralske og kulturelle forskel på mennesker i krig.

Dato for afholdelse: Marts 2023

Budget: 31.000 kr.

Ansøgt: 31.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 30.000 kr.

Der gives ikke støtte til forplejning.

 

5) Kulturbyen - Fastelavn i Transformerstationen.

Gratis fastelavnsfest i Transformerstationen. Vi inviterer Valbys børnefamilier til at komme udklædt og slå katten af tønden i Transformerstationens have søndag d. 19. februar kl. 11:00.

Her vil vi ophænge fire fastelavnstønder i følgende kategorier "Børnehavebørn" 2-5 år, "Små skolebørn" 6-10 år, "Store skolebørn 11-15 år", "Unge og voksne" 16+ år. Efter tøndeslagningen holder vi kroningsceremoni inde i Maskinsalen. Her vil der blive serveret varm kakao og fastelavnsboller til alle børn og voksne (det hele er gratis for deltagerne). Kattekongerne og kattedronningerne i hver kategori bliver kåret og modtager præmier. Derudover kårer vi de bedste udklædninger i 10 forskellige kategorier (Mest kreative, mest nuttede, mest farlige, mest mærkelige osv.) Der vil også være præmier til de flotteste fastelavnskostumer.

Dato for afholdelse: 19. februar 2023

Budget: 27.050 kr.

Ansøgt: 11.950 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 6.950 kr.

Der gives ikke støtte til forplejning.

 

6) Anna Walther - Skitseforslag: Den sidste pose.

Kunst i det offentlige rum - at styrke Ny Ellebjerg stations lokale potentiale med kunst som løftestang.

Området omkring Ny Ellebjerg st. har gennemgået en massiv byudvikling de seneste år. Mine samarbejdspartnere og jeg er derfor nysgerrige på hvordan kunst kan styrke områdets identitet.

Vi mener at netop værket “ Den Sidste Pose” kan bidrage til en øget stedsidentitet.

Endvidere vil vi afsøge muligheden for lokale samarbejdspartnere. Vi ønsker at samarbejde med lokale aktører med henblik på at forankre værket lokalt. I den forbindelse ønsker vi at finde atelier/værksteder i nærområdet.

Vi ønsker at opsætte værket i en toårige prøve periode. Dertil påtager vi os drifts- og vedligeholdelsesansvaret.

Dato for afholdelse: Hele 2023

Budget: 35.000 kr.

Ansøgt: 25.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag.

Det vurderes at projektet er på et for tidligt stadie.

Ansøger opfordres til at søge større aktører på kunstområdet.

 

7) Nielsen & Nielsen (økologisk krydderurtevirksomhed) - Anlæg af en Hildegard von Bingen temahave i Valbyparken.

Hildegard af Bingen (1098-1179) var en tysk abbedisse, en af højmiddelalderens mest betydningsfulde personligheder, som stadig i vor tid er kendt for sine særlige evner som lægekyndig, forfatter, kunstner og komponist. Hendes filosofi omkring menneskers færden på jorden er bygget på kristne værdier, men har så universel en karakter, at den kan være til inspiration for mennesker med vidt forskellig baggrund.

For på bedste måde at formidle kendskabet til Hildegard, vil vi:

* Tilplante temahaven med nogle af Hildegards vigtigste lægeplanter. Frugttræer, buske, planter og urter både fler-årige og et-årige. Vi vil forsyne de enkelte planter med solide, vinterholdbare skilte, der beskriver, hvordan Hildegard brugte planterne.

* I den cirkelrunde temahave, der er på ca. 500 m2, vil vi i midten anlægge en 2,5 m2 rund gulvmosaik. Mosaikken skal være en nyfortolkning af Hildegards mosaikker og vil blive udført af mosaikkunstner Pia Skak Mortensen.

* Hildegards musik skal også kunne opleves i haven. Vi har tilbud på en egetræsbænk udført af træskulptør Per Arensberg. Bænken vil blive skåret i et stykke af en hel egetræsstamme. Vi har talt med The Hildegard Ensemble om at bruge deres musik, sådan at de besøgende kan scanne en QR-kode og hente musikken ned på deres mobiltelefoner, mens de sidder på bænken.

*Der vil også blive udarbejdet en informativ folder, man kan tage på infostanderen ved indgangen til temahaven og et PowerPoint show til brug for kurser og kulturarrangementer.

Kommunen vil gøre haven klar med nødvendig fældning og ny jord i bedene, derefter vil vi i løbet af foråret plante og så.

Teknik- og Miljøforvaltningen har bekræftet, at de overtager driften når haven er anlagt.

Dato for afholdelse: Forår - august 2023

Budget: 112.875 kr.

Ansøgt: 92.250 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 12.250 kr.

Vi vil gerne støtte projektet, men henviser til det begrænsede økonomiske råderum.

 

8) GAME Streetmekka Girls - GAME Streetmekka CPH.

Streetmekka Girls består af 2 dele.

 

Første del:

Skoler tilbydes undervisning af dansk kvindesamfund og lokale sportsforeninger. Undervisningen skal tilbyde viden og tryghed i dialogen om: Hvad er ligestillingen egentlig? Og hvordan opnår vi den? Hvilket bokse bliver vi sat i på baggrund af vores køn? Og hvordan opleves det som? Hvilket metoder kan vi praktisere i hverdagen, som løsning på ligestilling?

Undervisning skal runde af med forskellige gadeidræts workshops med kvindelige instruktører. Her fortælles der om de forskellige udfordringer, der kan være som kvinde i sportsverden og hvordan disse håndteres.

Anden del:

GAME Streetmekka inviterer alle lokale skoler og unge til Friday Jam- Streetmekka Girls med masser af workshops i gadeidræt og streetkultur.

Konceptet er klart: alle rollemodeller er piger – og alle er velkomne.

Dato for afholdelse: 1.-10. marts 2023

Budget: 106.500 kr.

Ansøgt: 20.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag.

Afslaget begrundes med manglende gennemskuelighed i ansøgningens formål, udførelse og budget.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Økonomi

Tabellerne viser økonomien i puljen, hvis de indstillede beløb bevilges.

 

 Pulje 2023 Disponeret pr. 7. februar 2023 Indstillet 7. februar 2023 

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.570.900 kr.

219.310 kr.


103.595 kr.

1.117.595 kr.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med følgende ændringer til 

Ansøgning 6 - Den sidste pose bevilges kr. 5.000  i støtte og opfordres til at inddrage fagudvalget Kunst, Kultur & Frivillighed i den videre proces.

Niels Danhøj forlod mødet under behandling af Ansøgning 1. 

Til top