Mødedato: 05.04.2022, kl. 19:15
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Lokalpuljen

Indstilling 

Sekretariatet indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 8 ansøgninger til Lokalpuljen 2022.

1) Københavns Hockeyklub - Hockeyfestival i Valby – Europa Cup kommer til Valby Idrætspark

2) Iftin foreningen - Valby kvinder i Centrum – seminar. Med fokus på oplysning om folkeafstemningen, demokratisk styre, krigen og dialogiske samtaler i netværket og i familierne

3) Casa Latinoamericana - Copenhagen Jazz Festival i Valby

4) Valby Kulturhus/arrangørgruppen bag Puppet Junior Festival 2022 - Oceanc Of Love – Dukketeater I Valby Kulturhus

5) Center for Rehabilitering og Akutpleje - Vigerslevvej - Fællesskabende aktiviteter for borgere, der midlertidigt opholder sig på Center for Rehabilitering og Akutpleje – Vigerslevvej i samarbejde med Erindringsfabrikken.

6) Peter Dyreborg & Co.- Poetry slam KBH-mesterskabet i Valby Kulturhus, efteråret 2022

7) AOF og MitKvarter, den boligsociale helhedsplan i Valby og Sydhavnen - Udbredelsen af folkeoplysning i udsatte boligområder

8) The Commedia School - Internationale Klovne-shows 2022

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Københavns Hockeyklub - Hockeyfestival i Valby – Europa Cup kommer til Valby Idrætspark

Hockeyfestival i Valby – Europa Cup kommer til Valby i juni 2022.

Fra den 3 - 6 juni kommer nogle af de bedste hockeyklubber i Europa og skal spille om medaljer til Europa Cup. Det er den lokale Valbyklub ”Københavns Hockeyklub” som står som arrangør. Det er anden gang i foreningens 118 års historie at foreningen har fået tildelt værtskabet for Europa Cup.

Københavns Hockeyklub ønsker med arrangementet at gøre hockeysporten synlig for alle i Valby og derigennem at benytte arrangementet som en rekrutteringskampagne. Vi skal have valbyborgere ud og se hockey og vigtigst - prøve at spille hockey!

Dato for afholdelse: 3. - 6. juni 2022

Budget: 75.000 kr.

Ansøgt: 25.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 20.000 kr.

Der gives ikke støtte til rekruttering, hvorfor støttebeløbet begrænses.

 

2) Iftin foreningen - Valby kvinder i Centrum – seminar. Med fokus på oplysning om folkeafstemningen, demokratisk styre, krigen og dialogiske samtaler i netværket og i familierne

Generelt om foreningen og samarbejdspartneres formål:

Iftin foreningen, Ydre Valby klubben Hoffet og Bo-vita boligselskab vil gerne invitere alle Valbys kvinder ind i et demokratisk og oplysende netværk, hvor vi har aktiviteter, turer og foredrag for kvinderne i Valby med fokus på oplysning og demokratiske processer.

Projektbeskrivelse:

Seminar d. 13.05 kl. 15 til 20

 • Oplæg om den kommende folkeafstemning d. 1 juni - hvorfor skal vi som borgere i Danmark tage stilling og hvorfor er det vigtigt, at bruge sin stemme?

   

  Vi vil gerne invitere en politiker med, som kan belyse emnet samt vores tilknytning til/samarbejde med EU og NATO.

   

 • Quiz med spørgsmål omkring folkeafstemningen, demokrati- rettigheder og pligter

   

 • Foredrag og dialog om familiens måde at tale sammen omkring krig i forhold til børn- og unges bekymringer.

Her vil vi invitere en børne og unge forsker ind til, at facilitere en dialog omkring dette emne.

Dato for afholdelse: 13. maj 2022

Budget: 11.650 kr.

Ansøgt: 6.150 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 6.150 kr.

 

3) Casa Latinoamericana - Copenhagen Jazz Festival i Valby

Latin Jazz er en kombination af rytmer og stilarter fra hele det amerikanske kontinent. Det er en blanding af indiansk, afrikanske og europæiske kulturer.

Latin Jazz havde sin oprindelse i New York, hvor de afro-caribiske indbyggere (Cuba, Puerto Rico Brasilien, Mexico m.fl.) blandede deres musik med amerikansk jazz, som er den musik, (Blues, Gospel mv.). der kommer fra de afrikanske slaver.

I Europa har man altid hørt latinamerikansk musik, men interessen er især blomstret op efter ankomsten af politiske, kulturelle og økonomiske immigranter i 70'erne og fremad.

I Danmark har der været en lang række hjemmehørende danske og latinamerikanske musikere, der har udviklet den latinamerikanske musikscene. Det gælder stilarter som salsa, caribisk musik, samba, bossa nova, latin rock og jazz.

Dato for afholdelse: Maj-juli 2022

Budget: 170.395,20 kr.

Ansøgt: 20.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 20.000 kr.

 

4) Valby Kulturhus/arrangørgruppen bag Puppet Junior Festival 2022 - Oceanc Of Love – Dukketeater I Valby Kulturhus

Puppet Junior er en primært udendørs dukketeaterfestival for børn og deres voksne, der løber fra 8.–12. juni 2022. Festivalen er bygget op som en rejsende markedsdag, der turnerer i fem bydele; Bispebjerg, Amager Øst/Vest, Vesterbro og Valby. Festivalen udvikles og afvikles som et samarbejde mellem tre kulturenheder. Kultur V står for markedsdagen i Enghaveparken d. 11.6., samt 2 indendørs forestillinger for lokale skolebørn i Valby Kulturhus d. 8.6.

Oceans Of Love af Compagnie La Salamandre (F) er en forestilling, som arrangørgruppen bag Puppet Junior, oplevede i sep. 2021 på Dukketeaterfestival i Charleville-Meziere. Forestillingen gjorde så stort et indtryk på os, at vi ønsker at have den med på vores ellers næsten udelukkende udendørs festival. Forestillingen skal spille 2 gange på 3 forskellige lokationer.

I søgningen efter et egnet spillested – og ønsket om at få Valby med i projektet, landede vi i Teatersalen i Valby Kulturhus, hvor Teater V, låner os deres publikumsopbygning, som er i brug i salen dagene forinden.

Dato for afholdelse: 8. juni 2022

Budget: 650.000 kr.

Ansøgt: 20.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 20.000 kr.

 

5) Center for Rehabilitering og Akutpleje - Vigerslevvej - Fællesskabende aktiviteter for borgere, der midlertidigt opholder sig på Center for Rehabilitering og Akutpleje – Vigerslevvej i samarbejde med Erindringsfabrikken.

Arrangørerne

 Center for Rehabilitering og Akutpleje er et midlertidigt ophold, hvor borgerne sjældent opholder sig mere end en måned. Vi ønsker at tilbyde tre årstidssaloner (Sommer, Efterår og Vinter), på tre forskellige afdelinger. For hvert kvartal vil der dermed være nye borgere og pårørende der ikke har deltaget i en salon før.

Formålet

Efter to begrænsende Covid år. Ønsker vi, med jeres hjælp, at etablere en ny normal, med fællesskabsskabende aktiviteter for borgere og pårørende på vores center. Vi huser nogle alvorligt syge borgere, som ikke selv kan opsøge æstetiske oplevelser og kulturelle tilbud. Formålet med aktiviteterne er dermed at indfri borgernes behov for at de tilbud kommer til dem.

Målgruppe

Målgruppen er borgere fra 18+ dog typisk 65+, pårørende, plejepersonale og frivillige på centeret. Borgerne er på Rehabiliterings-, Akutpleje- eller Lindrende ophold (alvorligt syge eller døende).

Under normale omstændigheder kan vi samle op til 50 deltagere pr. arrangement.

Dato for afholdelse: Juni - december 2022

Budget: 69.700 kr.

Ansøgt: 51.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 20.000 kr.

Det begrænsede støttebeløb gives på baggrund af det økonomiske råderum.

 

6) Peter Dyreborg & Co.- Poetry slam KBH-mesterskabet i Valby Kulturhus, efteråret 2022

Poetry slam er en konkurrence i mundtlig fremførelse af digte og anden litteratur, og hvor publikum giver point og kårer vinderen. Der søges støtte til fire poetry slam-arrangementer i Valby Kulturhus. Der er tale om KBH-mesterskabet. De første tre arrangementer er kvalifikationsrunder, mens det fjerde er selve finalen. Det første arrangement indgår i Valby Kulturdage. Slam-miljøet i Valby er det største og mest toneangivende i Danmark. Deltagerne er en blanding af professionelle og semi-professionelle, samt vækstlagsudøvere og unge talenter. Denne bredde er karakteristik og særegen for miljøet, ligesom deltagerne og publikum har en høj grad af diversitet. Valby-miljøet er opbygget siden 2013 i tæt samarbejde med Kultur V. Det bidrager meget væsentligt til Valbys kulturliv, herunder især i Valby Kulturhus og området ved Toftegårds Plads, og poetry slam er p.t. det eneste faste litteraturtilbud for voksne i Valby.

Dato for afholdelse: 2. september 2022, 7. oktober 2022, 4. november 2022, 2. december 2022

Budget: 96.210 kr.

Ansøgt: 22.250 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 22.250 kr.

 

7) AOF og MitKvarter, den boligsociale helhedsplan i Valby og Sydhavnen - Udbredelsen af folkeoplysning i udsatte boligområder

I AOF er vi opmærksomme på, at en stor gruppe borgere står uden for folkeoplysningens aktiviteter.

Gennem samarbejde med den boligsociale helhedsplan MitKvarter vil vi udvikle et koncept, der skal gøre folkeoplysende aftenskoleundervisning tilgængelig for borgere i udsatte boligområder. Folkeoplysningens vigtigste opgave at give borgere redskaber til at begå sig i det samfund de lever i, men en forudsætning for at vi kan gøre dette, er at vores tilbud er tilgængelige for alle borgere.

Vi søger penge til at opgradere materialer til IT-undervisning, dette indebærer køb af 15 tablets af Samsung og covers dertil.

Dato for afholdelse: Hele 2022

Budget: 39.735 kr.

Ansøgt: 39.735 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag.

Formålet med projektet, som beskrevet under pkt. 12, opfattes som opnåeligt uden indkøb af tablets.

 

8) The Commedia School - Internationale Klovne-shows 2022

På Amager ligger den internationale 2-årige teaterskole The Commedia School. Skolen udmærker sig blandt andet ved at kunne tiltrække studerende fra hele verden. I år fra lande såsom, Egypten, Norge, Bosnien, Sverige, Iran, Italien, Tyskland, men også Danmark. Sammen har de studerende på tværs af etnicitet skabt et sjovt klovneshow, som kan vække glæde, latter og måske en enkelt lille tåre. Showet er et mix af non-verbal fysisk komik, arabisk, dansk, tysk og volapyk. Ligeledes er der også mange børn på sko-lerne i Valby med anden etnisk baggrund, og mange af dem har aldrig mødt eller set en kunstner fra deres hjemlande. Derfor er det også helt unikt, at de sammen med deres dansk-etniske venner kan møde og se unge kunstnere, som opholder sig i Danmark af helt andre grunde, end de er vant til. Dette vil skabe dialog mellem børnene og de voksne, men også i hjemmene.

Humor forener os, humor nedbryder grænser. Vi vil gerne spille 3 klovneshows, hvoraf et fremvises for de ældre på Plejehjemmet Aalholmhjemmet. I alt optræder vi for ca. 150-200 børn og ældre. Vi har allerede haft stor succes med at vise klovneforestillinger for børn og ældre med dansk eller anden etnisk baggrund både på Hørgårdens genbrugsstation på Amager, men også på en række plejehjem i Nykøbing Mors Begivenheden annonceres på sociale medier, i lokale aviser og skole intra.

Dato for afholdelse: 6. -7. juni 2022

Budget: 21.000 kr.

Ansøgt: 9.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 9.000 kr.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Økonomi

Tabellerne viser økonomien i puljerne, hvis de indstillede beløb bevilges.

 

Pulje 2022

Disponeret per 5. april 2022

Indstillet 22. marts 2022

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.600.000 kr.

560.120 kr.

117.400 kr.

922.480 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med følgende ændring for  Ansøgning 1 fra Københavns Hockeyklub: Indstillingen blev godkendt med den ændring, at begrundelsen ændres til: Der gives ikke støtte til forplejning, hvorfor støttebeløbet reduceres

Niels Danhøj forlod mødet under behandlingen af ansøgningen fra Københavns Hockeyklub pga. inhabilitet.


Ines Münoz Hidalgo forlod mødet under behandlingen af ansøgningen fra  Casa Latinoamericana

Til top