Mødedato: 31.10.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Forhøjelse af gebyr for deponering af forurenet jord (fortroligt)