Mødedato: 31.10.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Ændring af Teknik- og Miljøudvalgets forretningsorden

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling till en ændring af betegnelsen ”formand” til benævnelsen ”forperson” i Teknik- og Miljøudvalgets forretningsorden.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at ordet formand og næstformand i udvalgets forretningsorden ændres til forperson og næstforperson.

Problemstilling

Den 24. juni 2022 vedtog Borgerrepræsentationen, at ”betegnelsen ”formand” ændres til benævnelsen ”forperson” i kommunens styrelsesvedtægt, forretningsordner samt bestyrelsesvedtægter”.

Løsning

Teknik- og Miljøudvalget fastsætter selv sin forretningsorden samt ændringer eller supplerende bestemmelser til denne, jf. forretningsordenens § 18.

Ændringerne er udelukkende en konsekvens af beslutningen i Borgerrepræsentationen. Ændringerne vil få konsekvens for forretningsordenens §2, §8 og §9, hvor ”formand” erstattes af ”forperson” og ”næstformand” erstattes af ”næstforperson”. Jf. bilag 2.

Ændringen blev 1. behandlet og godkendt ved Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. oktober 2022.

 

Politisk handlerum
Der er intet politisk handlerum, idet beslutningen er taget af den samlede Borgerrepræsentation.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Ifølge Teknik- og Miljøudvalgets forretningsorden § 18 skal ændringer hertil behandles på to møder i udvalget. Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen ved 2. behandlingen, vil den ændrede forretningsorden blive offentliggjort på kk.dk.

 

 

                             Søren Wille    /

                                                                                       Morten Rixen

 

 

 


 


 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. oktober 2022

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 
Til top