Mødedato: 31.05.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Garanti for lån til nye almene familie- og ældreboliger samt tilknyttet serviceareal, Sankt Joseph, beliggende Strandvejen 91, Østerbro

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til endelig kommunal garanti for lån til finansiering af opførelsen af nye almene 29 familie- og 91 ældreboliger samt tilknyttet serviceareal, Bo-Vita, afdeling Sankt Joseph, beliggende Strandvejen 91.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at kommunen stiller garanti for realkreditlån til finansiering af familie- og ældreboliger samt tilknyttet serviceareal i den almene boligorganisation Sankt Joseph. Kommunen skal garantere for 41,22 % (67,24 mio. kr.) af et lån på 163,12 mio. kr. i familieboligerne, 19,08 % (11,51 mio. kr.) af et lån på 60,32 mio. kr. i plejeboligerne og 100 % (52,53 mio. kr.) af et lån på 52,53 mio. kr. i servicearealerne.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte den 30. marts 2017 og den 21. juni 2018 et alment nybyggeri på Strandvejen 91. Borgerrepræsentationen bemyndigede samtidig Teknik- og Miljøudvalget til efterfølgende at godkende den konkrete garantistillelse.

Forvaltningen har nu modtaget en ansøgning om garantistillelse fra et realkreditinstitut. Garantistillelsen stilles med hjemmel i almenboligloven, jf. bilag 2.

Løsning

Den almene boligorganisation Bo-vita har nu opført byggeriet. Oplysninger om garantistillelsen fremgår af nedenstående skema.

De mere generelle oplysninger om en byggesags faser/kommunens sagsbehandling samt lovgrundlaget (almenboligloven, styrelsesloven og lånebekendtgørelsen) er nærmere beskrevet i bilag 2.

Adresse

Strandvejen 91, 2100 København Ø

Lån, kr.

163.123.000 kr.

Garanti pct.

41,22 %

Kommunens hæftelse i kr.

67.239.300 kr.

Låntager

Bo-Vita, afdeling Sankt Joseph

Långiver

Realkredit Danmark

Beslutningsdato i BR

30. marts 2017

Antal boliger

29

Sagstype

Almene familieboliger

 

Adresse

Strandvejen 91, 2100 København Ø

Lån, kr.

60.320.000 kr.

Garanti pct.

19,08 %

Kommunens hæftelse i kr.

11.509.056 kr.

Låntager

Bo-Vita, afdeling Sankt Joseph

Långiver

Realkredit Danmark

Beslutningsdato i BR

30. marts 2017

Antal boliger

91

Sagstype

Almene plejeboliger

 

Adresse

Strandvejen 91, 2100 København Ø

Lån, kr.

52.530.000 kr.

Garanti pct.

100 %

Kommunens hæftelse i kr.

52.530.000 kr.

Låntager

Bo-Vita, afdeling Sankt Joseph

Långiver

Realkredit Danmark

Beslutningsdato i BR

21. juni 2018

Antal boliger

Der er ikke boliger i et serviceareal

Sagstype

Serviceareal tilknyttet almene plejeboliger

Økonomi

Garantien medfører ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget. Garantien kommer kun til udbetaling, såfremt boligafdelingen ikke selv kan betale ydelserne på lånet. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt indikationer på, at garantien vil komme til udbetaling.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt anlægssummen og garantiforpligtelsen, sendes erklæringen om kommunegaranti til underskrift hos teknik- og miljøborgmesteren og forvaltningens administrerende direktør, når et mere præcis garantibeløb kendes. Herefter returneres den til realkreditinstituttet.

 

 

         Søren Wille

                                                                /Karsten Biering Nielsen


 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2021

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top