Mødedato: 31.05.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Garanti for lån til nybyggeri af almene familieboliger i Boligforeningen 3B, afdeling 1040 Store Solvænget, Amager Vest

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til kommunal garanti for lån til finansiering af opførelsen af 66 familieboliger i den almene afdeling 1040 Store Solvænget, beliggende på Remisevej 1-25, 2300 København S.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

at kommunen stiller garanti for realkreditlån til finansiering af et nybyggeri i den almene boligorganisation 3B, afdeling 1040 Store Solvænget. Kommunen skal garantere for 49,64 % (68,41 mio. kr.) af et lån på 137,82 mio. kr.

Problemstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om garantistillelse fra et realkreditinstitut.

Borgerrepræsentationen har den 13. december 2018 godkendt et alment nybyggeriprojekt på Remisevej 1-25 med kommunal garantistillelse for lån til arbejdet og har samtidig bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til efterfølgende at godkende den konkrete garantistillelse. Teknik- og Miljøforvaltningen gav skema B tilsagn den 28. juni 2019.

Garantien stilles med hjemmel i almenboligloven, jf. bilag 2.

Løsning

Det konkrete byggeri er nu opført. Oplysninger om garantistillelsen fremgår af nedenstående skema.

De mere generelle oplysninger om en byggesags faser/kommunens sagsbehandling samt lovgrundlaget (almenboligloven, styrelsesloven og lånebekendtgørelsen) er nærmere beskrevet i bilag 2.

Adresse

Remisevej 1-25, 2300 København S

Lån 1, kr.

137.820.000 kr.

Garanti pct.

49,64 %

Kommunens hæftelse i kr.

68.413.848 kr.

Låntager

Boligforeningen 3B

Långiver

Nykredit Realkredit A/S

Beslutningsdato

13. december 2018

Antal boliger

66 familieboliger

Sagstype

Nye familieboliger

Økonomi

Garantien medfører ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget. Garantien kommer kun til udbetaling, hvis boligafdelingen ikke selv kan betale ydelserne på lånet. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt indikationer på, at garantien vil komme til udbetaling.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt garantiforpligtelsen, sendes erklæringen om kommunegaranti til underskrift hos teknik- og miljøborgmesteren og forvaltningens administrerende direktør. Herefter returneres den til realkreditinstituttet.

 

Søren Wille

                                            / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2021

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top