Mødedato: 31.05.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Eventuelt

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2021

 

Udvalget fik en mundtlig orientering om genopretningsprojektet i Gernersgade.

Til top