Mødedato: 31.05.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Enghavevej, sikring af arealer ved eventuel ekspropriation (Fortrolig)