Mødedato: 31.05.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Godkendelse af dagsorden

Se alle bilag

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2021

 

Borgmesteren foreslog sammen med Jakob Næsager (C) at punkt 2 ”Medlemsforslag om fremkommelighed og parkering” udsættes til den 7. juni 2021.

 

Dagsordenen blev med denne ændring godkendt.

 

OM MØDET

Mødet begyndte kl. 15.00 og sluttede kl. 19.05.

 

Der var afbud fra Mette Annelie Rasmussen (B) til dagens møde.

 

Der var foretræde i:

  • Punkt 4 ”Endelig vedtagelse af tillæg 4 til lokalplan 398 Ørestad” foretræder Nick Vikander og Nete Skøtt.
Til top