Søg
Mødedato: 31.01.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Garanti for lån til fem almene boligafdelinger beliggende i Tingbjerg/Utterslevhuse, vedrørende Tingbjerg Kulturhus, Brønshøj – Husum

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til kommunal garanti for lån til fem almene boligafdelinger i Tingbjerg vedrørende opførelse af Tingbjerg Kulturhus, beliggende Skolesiden 4, bydelen Brønshøj – Husum.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at kommunen stiller garanti for realkreditlån til finansiering af den almene boligorganisation fsb, afdeling 1-43 Tingbjerg I`s andel af udgiften til opførelse af Tingbjerg Kulturhus. Kommunen skal garantere for 100 % af et lån på 4,74 mio. kr. Landsbyggefonden stiller regaranti for halvdelen af et eventuelt tab på lånet. Den kommunale nettogaranti udgør herefter 2,37 mio. kr.
  2. at kommunen stiller garanti for realkreditlån til finansiering af den almene boligorganisation Samvirkende Boligselskaber, afdeling Tingbjerg I´s andel af udgiften til opførelse af Tingbjerg Kulturhus. Kommunen skal garantere for 100 % af et lån på 3,62 mio. kr. Landsbyggefonden stiller regaranti for halvdelen af et eventuelt tab på lånet. Den kommunale nettogaranti udgør herefter 1,81 mio. kr.
  3. at kommunen stiller garanti for realkreditlån til finansiering af den almene boligorganisation Samvirkende Boligselskaber, afdeling Tingbjerg IV´s andel af udgiften til opførelse af Tingbjerg Kulturhus. Kommunen skal garantere for 100 % af et lån på 2,51 mio. kr. Landsbyggefonden stiller regaranti for halvdelen af et eventuelt tab på lånet. Den kommunale nettogaranti udgør herefter 1,26 mio. kr.
  4. at kommunen stiller garanti for realkreditlån til finansiering af den almene boligorganisation Samvirkende Boligselskaber, afdeling Tingbjerg V´s andel af udgiften til opførelse af Tingbjerg Kulturhus. Kommunen skal garantere for 100 % af et lån på 1,12 mio. kr. Landsbyggefonden stiller regaranti for halvdelen af et eventuelt tab på lånet. Den kommunale nettogaranti udgør herefter 0,56 mio. kr.
  5. at kommunen stiller garanti for realkreditlån til finansiering af den almene boligorganisation Samvirkende Boligselskaber, afdeling Utterslevhuses andel af udgiften til opførelse af Tingbjerg Kulturhus. Kommunen skal garantere for 100 % af et lån på 2,51 mio. kr. Landsbyggefonden stiller regaranti for halvdelen af et eventuelt tab på lånet. Den kommunale nettogaranti udgør herefter 1,26 mio. kr.

Problemstilling

I helhedsplanen ”Tingbjerg – Utterslevhuse på vej” indgår opførelse af et kvarters-, beboer- og kulturhus i Tingbjerg (BR 14. juni 2006). Huset er nu opført og ejes og drives i et fællesskab mellem kommunen og Samvirkende Boligselskaber og fsb.

Borgerrepræsentationen godkendte den 28. maj 2015 at stille garanti for den almene del af anlægsudgiften til opførelse af kulturhuset, der finansieres ved realkreditlån med pant i Tingbjergs syv almene boligafdelinger og den almene boligafdeling Utterslevhuse. Forvaltningen har modtaget fem ansøgninger fra et realkreditinstitut om garantistillelse for fem af de i alt otte afdelingers realkreditlån. Realkreditinstituttet oplyser, at tre af afdelingerne ikke har behov for garanti i forbindelse med optagelse af lån.

Løsning

Tingbjerg Kulturhus er nu opført. Oplysningerne om garantistillelserne fremgår af nedenstående fem skemaer. Der er et skema for hver boligafdeling.

Lån kr.

4.738.000 kr.

Garanti %

100 %

Kommunens hæftelse

4.738.000 kr. heraf regaranti fra LBF for 2.369.000 kr.

Låntager

fsb, afdeling 1-43 Tingbjerg I

Långiver

Jyske Realkredit

 

Lån kr.

3.624.000 kr.

Garanti %

100 %

Kommunens hæftelse

3.624.000 kr. heraf regaranti fra LBF for 1.812.000 kr.

Låntager

Samvirkende Boligselskaber, afdeling Tingbjerg I

Långiver

Jyske Realkredit

 

Lån kr.

2.509.000 kr.

Garanti %

100 %

Kommunens hæftelse

2.509.000 kr. heraf regaranti fra LBF for 1.254.500 kr.

Låntager

Samvirkende Boligselskaber, afdeling Tingbjerg IV

Långiver

Jyske Realkredit

 

Lån kr.

1.115.000 kr.

Garanti %

100 %

Kommunens hæftelse

1.115.000 kr. heraf regaranti fra LBF for 557.500 kr.

Låntager

Samvirkende Boligselskaber, afdeling Tingbjerg V

Långiver

Jyske Realkredit

 

Lån kr.

2.509.000 kr.

Garanti %

100 %

Kommunens hæftelse

2.509.000 kr. heraf regaranti fra LBF for 1.254.500 kr.

Låntager

Samvirkende Boligselskaber, afdeling Utterslevhuse

Långiver

Jyske Realkredit

Borgerrepræsentationen godkender almene byggeprojekter på grundlag af et skitseforslag med budget. Borgerrepræsentationen bemyndiger samtidig Teknik- og Miljøudvalget til at stille garanti for de realkreditlån, der skal finansiere byggeprojektet.

Det realkreditinstitut, der giver lån til byggeriet, søger om garanti for lånene. Det sker typisk, når byggeriet er ved at være færdigt. Teknik- og Miljøforvaltningen modtager og gennemgår ansøgningen.

Teknik- og Miljøudvalget får derefter garantien til godkendelse.

Bilag 2 beskriver en byggesagsbehandlingens faser og lovgrundlaget for kommunens garantistillelse.

Politisk handlerum

Teknik- og Miljøudvalget kan ikke afvise ansøgningen, da garantiansøgningen er indenfor den ramme, der er godkendt af Borgerrepræsentationen.

Økonomi

Garantierne medfører ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget. Garantierne kommer kun til udbetaling, hvis boligafdelingerne ikke selv kan betale ydelserne på lånene. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt indikationer på, at garantierne vil komme til udbetaling.

Landsbyggefondens regaranti betyder, at Landsbyggefonden dækker et eventuelt kommunalt tab på garantistillelsen med halvdelen.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt garantiforpligtelserne, sendes erklæringerne om kommunegaranti til underskrift hos teknik- og miljøborgmesteren og forvaltningens administrerende direktør. Herefter sendes de til underskrift hos Landsbyggefonden. Til sidst returneres de til realkreditinstituttet.

 

                                          Søren Wille

                                                                      / Karsten Biering Nielsen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. januar 2022

 

Jean Thierry (Ø) forlod punktet under behandlingen pga. inhabilitet.

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top