Søg
Mødedato: 31.01.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Godkendelse af dagsorden

Se alle bilag
..

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. januar 2022

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet at Jean Thierry (Ø) er inhabil under behandlingen af punkt 16 ”Garanti for lån til fem almene boligafdelinger beliggende i Tingbjerg/Utterslevhuse, vedrørende Tingbjerg Kulturhus, Brønshøj- Husum.”

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte denne vurdering.

 

Borgmesteren foreslog, at punkt 10 ”Forslag til lokalplan Provstevejkvarteret, Bispebjerg” blev behandlet før punkt 8 ”Endelig vedtagelse af lokalplan Birkedommervej Øst, Bispebjerg”.

 

Efter anmodning fra Jens-Kristian Lütken (V) blev punkt 6 ”Muligheder for overdækning af Øresundsmotorvejen og andre relevante motorveje i København, flere bydele” behandlet før punkt 2 ”Skybrudssikring af Buen på Bispebjerg Kirkegård, Bispebjerg”.

 

Efter anmodning fra Jens-Kristian Lütken (V) blev punkt 11 ”Dispensation fra lokalplan 398 med tillæg 1 og 2, Ørestad Syd til ændring af parkeringsnorm ved UN17 Village på Else Alfelts Vej 110-202, Amager Vest” behandlet før punkt 4 ”Genetablering af fire busstoppesteder på Vesterbrogade, Vesterbro”.

 

Efter anmodning fra Teknik- og Miljøforvaltningen blev punkt 16 ”Garanti for lån til fem almene boligafdelinger beliggende i Tingbjerg/Utterslevhuse, vedrørende Tingbjerg Kulturhus, Brønshøj – Husum” løftet til en A-sag og behandlet efter punkt 9.

 

Efter anmodning fra Det Konservative Folkeparti blev punkt 18 ”Alment boligprojekt med familie- og ungdomsboliger på Tagensvej 147, Bispebjerg” løftet til en A-sag og behandlet efter punkt 16.

 

Dagsordenen blev med disse ændringer godkendt.

 

Oversigt over embedsmænd, der deltog på mødet, blev godkendt.

 

OM MØDET

Mødet begyndte kl. 15.00 og sluttede kl. 18.35.

 

I mødet deltog:

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø)

Jean Thierry (Ø)
Mette Reissmann (A)

Marcus Vesterager (A)

Helle Bonnesen (C)

Morten Melchoirs (C)

Mette Annelie Rasmussen (B)

Astrid Aller (F)

Jens-Kristian Lütken (V)

Christina Olumeko (Å)

 

Der var afbud fra Mikkel Skovgaard (Ø) til dagens møde på grund af sygdom.

 

Jens-Kristian Lütken (V) forlod mødet kl.16.30 efter behandling af dagsordenspunkt 11 ” Dispensation fra lokalplan 398 med tillæg 1 og 2, Ørestad Syd til ændring af parkeringsnorm ved UN17 Village på Else Alfelts Vej 110-202, Amager Vest”.

Der var foretræde i:

  • Punkt 6 ”Muligheder for overdækning af Øresundsmotorvejen og andre relevante motorveje i København, flere bydele” foretræder formand for Bispebjerg lokaludvalg Alex Heick og næstformand for Bispebjerg lokaludvalg Dan Kreutzfelt.
  • Punkt 6 ”Muligheder for overdækning af Øresundsmotorvejen og andre relevante motorveje i København, flere bydele” foretræder medlem af Amager Vest Lokaludvalg Mark Gray og borger Leon Bløndal
Til top