Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Mødedato: 30.11.2020, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 2. sal, Festsalen

Garanti for lån til renovering af almene boliger fsb, afd. 1-76 Portugalsgade, Amager Øst

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til kommunal garanti for lån til finansiering af renovering af 70 familieboliger og 28 ældreboliger, fsb afd. 1-76 Portugalsgade, beliggende på Frankrigsgade 6, Portugalsgade 2 og Spaniensgade 1, Amager Øst.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at kommunen stiller garanti for realkreditlån til finansiering af renovering i den almene boligorganisation fsb afd. 1-76 Portugalsgade. Kommunen skal garantere for 100 % af et lån på 34,72 mio. kr. Landsbyggefondenstiller regaranti for halvdelen af et eventuelt tab på lånet, hvorfor den kommunale nettogaranti herefter udgør 17,36 mio. kr.
  2. at kommunen stiller garanti for realkreditlån til finansiering af renoveringsarbejder i den almene boligorganisation fsb afd. 1-76 Portugalsgade. Kommunen skal garantere for 100 % af et lån på 15,92 mio. kr.
  3. at kommunen stiller garanti for realkreditlån til finansiering af renoveringsarbejder i den almene boligorganisation fsb afd. 1-76 Portugalsgade. Kommunen skal garantere for 100 % af et lån på 8,30 mio. kr.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har den 28. april 2016 og den 20. juni 2019 godkendt et alment renoveringsprojekt på Portugalsgade på Amager med kommunal garantistillelse for lån til projektetog har samtidig bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til efterfølgende at godkende den konkrete garantistillelse.Teknik- og Miljøforvaltningen gav skema B tilsagn den 12. august 2019. Forvaltningen har nu modtaget en ansøgning om garantistillelse fra et realkreditinstitut.

Garantierne stilles med hjemmel i almenboligloven, jf. bilag 2.

Løsning

Renoveringsarbejderne er nu ved at være gennemført. Oplysninger om garantistillelsen fremgår af nedenstående skema.

De mere generelle oplysninger om en byggesags faser/kommunens sagsbehandling samt lovgrundlaget (almenboligloven, styrelsesloven og lånebekendtgørelsen) er nærmere beskrevet i bilag 2.

Adresse

Frankrigsgade 6, Portugalsgade 2, Spaniensgade 1, 2300 København S

Lån 1, kr.

34.716.000 kr.

Garanti pct.

100 %

Kommunens hæftelse i kr.

34.716.000 kr., heraf regaranti fra LBF for 17.358.000 kr.

Lån 2, kr.

15.919.000 kr.

Garanti pct.

100 %

Kommunens hæftelse i kr.

15.919.000 kr.

Lån 3, kr.

8.300.000 kr.

Garanti pct.

100 %

Kommunens hæftelse i kr.

8.300.000 kr.

Låntager

fsb afd. 1-76 Portugalsgade

Långiver

Jyske Realkredit A/S

Beslutningsdato

20. juni 2019

Antal boliger

70 familieboliger og 28 ældreboliger

Sagstype

Renovering af almene boliger. Byggeprojektet omhandler opretnings- og vedligeholdelsesarbejder såsom vinduesudskiftning, opgradering af facader og altaner, tætning af tag og sokkel, udskiftning af køkken og bad samt etablering af fælleslokale.

Økonomi

Garantierne medfører ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget. Garantierne kommer kun til udbetaling, såfremt boligafdelingen ikke selv kan betale ydelserne på lånene. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt indikationer på, at garantierne vil komme til udbetaling.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt garantiforpligtelsen, sendes erklæringer om kommunegaranti til underskrift hos teknik- og miljøborgmesteren og forvaltningens administrerende direktør. Herefter returneres de til realkreditinstituttet.

 

Søren Wille

/ Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. november 2020 

 

Indstillingen blev godkendt.

Til top