Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 30.11.2020, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 2. sal, Festsalen

Garanti for lån til nye almene familieboliger, PAB afd. 26, Pladehallen, Vesterbro/Kgs. Enghave

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til kommunal garanti for lån til restfinansiering af opførelsen af 10 familieboliger, PAB afd. 26, Pladehallen, beliggende Flydedokken 4, Vesterbro/Kgs. Enghave.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at kommunen stiller garanti for realkreditlån til restfinansiering af 10 nye familieboliger i den almene boligorganisation PAB afd. 26, Pladehallen. Kommunen skal garantere for 44,32 % (0,14 mio. kr.) af et lån på 0,32 mio. kr.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har den 1. februar 2018 godkendt et alment nybyggeriprojekt på Flydedokken 4 med kommunal garantistillelse for lån til arbejderne, og har samtidig bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til efterfølgende at godkende den konkrete garantistillelse. Teknik- og Miljøforvaltningen gav skema B tilsagn den 9. juli 2018.

Forvaltningen har nu modtaget en ansøgning om garantistillelse fra et realkreditinstitut. Byggeriets samlede realkreditfinansiering udgør i alt 18,61 mio. kr. Realkreditinstituttet har allerede søgt om garanti for 44,32 % (8,11 mio. kr.) af lån på 18,29 mio. kr., hvilket blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 28. september 2020. Realkreditinstituttet har nu søgt om garanti for 44,32 % (0,14 mio. kr.) af den resterende realkreditfinansiering af byggeriet på i alt 0,32 mio. kr. Beløbet udgør stigningen i anskaffelsessummen fra skema A til skema B. Realkreditinstituttet havde ikke søgt om garanti for dette beløb ved deres første ansøgning.

Garantien stilles med hjemmel i almenboligloven, jf. bilag 2.

Løsning

Det konkrete byggeri er nu opført. Oplysninger om garantistillelsen fremgår af nedenstående skema.

De mere generelle oplysninger om en byggesags faser/kommunens sagsbehandling samt lovgrundlaget (almenboligloven, styrelsesloven og lånebekendtgørelsen) er nærmere beskrevet i bilag 2.

 

Adresse

Flydedokken 4, København SV

Lån, kr.

320.000 kr.

Garanti pct.

44,32 %

Kommunens hæftelse i kr.

141.824 kr.

Låntager

PAB afd. 26, Pladehallen

Långiver

Realkredit Danmark

Beslutningsdato i BR

1. februar 2018

Antal boliger

10 familieboliger

Sagstype

Nye almene familieboliger

Økonomi

Garantien medfører ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget. Garantien kommer kun til udbetaling, såfremt boligafdelingen ikke selv kan betale ydelserne på lånet. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt indikationer på, at garantien vil komme til udbetaling.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt garantiforpligtelsen, sendes erklæringen om kommunegaranti til underskrift hos teknik- og miljøborgmesteren og forvaltningens administrerende direktør. Herefter returneres den til realkreditinstituttet.

             Søren Wille

                                                     / Karsten Biering Nielsen

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. november 2020 

 

Indstillingen blev godkendt.

Til top