Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 30.11.2020, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 2. sal, Festsalen

Modtagelse af træer som gave til byen

Se alle bilag

 Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til modtagelse af et træ fra Copenhagen Pride.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at forvaltningen modtager et Magnolietræ som gave fra Copenhagen Pride.

Problemstilling

Copenhagen Pride har tilbudt København et magnolietræ i anledning af Copenhagen Prides 25. års jubilæum, WorldPride og EuroGames, som afvikles i København i 2021. Efter nuværende praksis skal alle gaver til kommunen, uden nærmere afgrænsning, politisk godkendes, hvorfor udvalget skal tage stilling til modtagelsen af træet.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at kommunen tager imod magnolietræet fra Copenhagen Pride, og at det plantes i Ørstedsparken, hvor træet passer godt ind mellem de øvrige blomstrende træer jf. parkens udviklingsplan. Forvaltningen vil plante træet på staudeplænen vest for H.C. Ørstedsmonumentet.

Kommunen vil have en mindre udgift til plantning og etableringspleje af træet, herunder vanding, som kan dækkes af forvaltningens eksisterende driftsbudget (til træplantning og pleje). I forbindelse med modtagelsen af et træ er det kutyme, at der opsættes en lille plakette ved træet, hvorpå det står, hvem der er giver og evt. hvad anledningen til gaven er. Plaketten finansieres af giveren selv. I det konkrete tilfælde, vil det komme til at fremgå af plaketten, at træet er givet af Copenhagen Pride i anledning af Copenhagen Prides 25. års jubilæum og afholdelsen af WorldPride og EuroGames i København 2021.

Økonomi

Udgifter til plantning og pleje af magnolietræet i H.C. Ørstedsparken er meget begrænsede. Træet vil indgå i forvaltningens løbende arbejde med træplantninger, herunder i Ørstedsparken. Udgifterne til modtagelse af gaven kan derfor indeholdes indenfor forvaltningens eksisterende budget.

 

Videre proces

Når Teknik-og Miljøudvalget godkender indstillingen, vil forvaltningen plante magnolietræet i den mest gunstige plantesæson, dvs. vinteren 2020 eller tidligt forår 2021 afhængigt af vejret.

Copenhagen Pride vil, i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, planlægge et mindre arrangement med indvielse af træet i forbindelse med afviklingen af World Pride i august. Ved denne anledning opsættes en mindre plakette eller sten med information om, at træerne er doneret af Copenhagen Pride i anledning af jubilæum, World Pride og EuroGames.

 

 

Søren Wille

                                                       /Nikolaj Hvingtoft Hansen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. november 2020 

 

Indstillingen blev godkendt.
Til top