Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 30.11.2020, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 2. sal, Festsalen

Godkendelse af dagsorden

Se alle bilag

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. november 2020

Teknik- og miljøborgmesteren foreslog, at punkt 18 ”Sager til orientering” notat ”Budgetudfordring i forvaltningens interne afregning anlægsprojekter” blev rykket op som orienteringssag inden behandling af punkt 2.

Jakob Næsager forlod lokalet under punktet grundet inhabilitet.

Dansk Folkeparti bad forvaltningen vurdere teknik- og miljøborgmesterens habilitet i forhold til denne sag. Forvaltningen vurderede, at borgmesteren ikke er inhabil på nuværende tidspunkt.

Dansk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag til dagsordenen:

”at sagen til orientering ”Budgetudfordring i forvaltningens interne afregning anlægsprojekter” bliver løftet til en beslutningssag.”

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 1 stemme mod 8. 1 undlod at stemme.

For stemte: O.

Imod stemte: A, B, F, V og Ø.

Undlod at stemme: Å.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

 

OM MØDET

Mødet begyndte kl. 15.00 og sluttede kl. 19.03.

Der var ingen afbud til dagens møde.

 

Der var foretræde i:

  • Til punkt 10 ”Opførelse af 90 almene familieboliger og 32 ungdomsboliger i Ørestad Syd, Amager Vest” foretræder Mette Bugge, ejer af CobraCPH, Urbangårdbutik og eventcafe beliggende på Asger Jorns Allé i Ørestad Syd, Maj-Brit Raben Rasmussen, beboer i Ørestad Syd, og Søren Vestermark, beboer i Ørestad Syd, forhenværende formand for G/F Ørestad Syd og stifter af 'Beboernetværket Ørestad Syd'.

     

  • Til punkt 14 ”Reducering af gener med affald og støj samt fokus på øget tryghed i udvalgte parker og havnearealer” foretræder Helle Hönig, Formand for GF Århusgadekvarteret.
Til top