Mødedato: 29.01.2024, kl. 16:00
Mødested: Peder Lykke Skolen, Brydes Allé 25, 2300 København

Etablering af cykelgade på Trekronergade syd for Carl Jacobsens Vej i forbindelse med gennemførelse af genopretningsprojekt, Valby

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget har i forbindelse med godkendelse af projektforslaget for skybrudsprojektet på Trekronergade besluttet at ændre status til cykelgade på strækningen fra Bryggerigade til Carl Jacobsens Vej. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til om strækningen syd for Carl Jacobsens Vej også skal ændre status til cykelgade.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at status for Trekronergade syd for Carl Jacobsens Vej ændres til cykelgade i forbindelse med genopretning af strækningen.

Problemstilling

I Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt) blev genopretning af Trekronergade besluttet.

Trekronergade nord for Carl Jacobsens Vej genoprettes i forbindelse med gennemførelse af skybrudsprojektet for Trekronergade, mens Trekronergade syd for Carl Jacobsens Vej genoprettes sammen med genopretningsprojektet for Carl Jacobsens Vej.

Ved godkendelse af projektforslaget for skybrudsprojektet (TMU 18. september 2023) blev det besluttet, at strækningen nord for Carl Jacobsens Vej (fra Bryggerigade til Carl Jacobsens Vej) ændrer status til cykelgade, da der er langt flere cyklister end bilister. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om status for den sidste del af strækningen syd for Carl Jacobsens Vej på ca. 130 m også skal ændres til cykelgade.   

Løsning

Syd for Carl Jacobsens Vej er Trekronergade nedslidt med en utidssvarende indretning. Strækningen benyttes som primær forbindelse for cyklende og gående til/fra området syd for jernbanen herunder Valby Parkens idrætsfaciliteter.

Det foreslås derfor, at strækningen ændrer status til cykelgade, hvilket betyder, at trafikken her afvikles på de cyklendes præmisser, og at den anbefalede hastighed bliver 30 km/t. Løsningen er forhåndsgodkendt af politiet.

I forbindelse med gennemførelse af genopretningsprojektet opdateres strækningen til nutidig standard jf. genopretningsmandatet (TMU 31. oktober 2022 – ”Orientering om Et løft til vejene 2022”, bilag 1), hvilket indebærer, at der etableres fortov i begge vejsider med en minimumsbredde på 2,0 m.

For at skabe plads til etablering af fortov i begge sider af Trekronergade omdannes skråparkeringspladser til længdeparkeringspladser, således der samlet grundet pladsforholdene nedlægges 11 bilparkeringspladser uden for parkeringszonen (TMU 31. oktober 2022). Herved vil der på strækningen mellem Carl Jacobsens Vej og Strømmen være 33 parkeringspladser til biler mod tidligere 44 pladser. Belægningsprocenten på strækningen er 105% kl. 12 og 68% efter kl. 22, svarende til at ca. 30 pladser anvendes. Forvaltningen vurderer, at der ikke kan findes yderligere erstatningspladser i nærområdet. Der er anvist 12 pladser i forbindelse med skybrudsprojektet på Trekronergade. I det nærmeste område ligger daginstitutioner og skoler. Der vurderes ikke at være andre løsninger, når der skal skabes plads til etablering af fortov i begge sider.

Forvaltningen vurderer, at det planlagte genopretningsprojekt inkl. ændring af status til cykelgade er den mest trafiksikre, taget det forøgede antal cyklende og gående i området i betragtning.

Politisk handlerum

  • Ønskes strækningens status ikke ændret til cykelgade, udelades zoneskiltene af genopretningsprojektet.
  • Ønskes der ikke nedlagt parkeringspladser, kan det vælges ikke at etablere fortov i begge sider på strækningen. På grund af områdets ændring fra industriområde til et område med beboelse, daginstitutioner mv. og den øgede trafik på strækningen til bl.a. Valby Parken anbefaler forvaltningen ikke denne løsning af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Forvaltningen indarbejder den beskrevne cykelgade i genopretningsprojektet med forventet ibrugtagning september 2024.

 

Søren Wille

/ Peter Højer

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. januar 2024

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som erstatning af 1. at-punkt:

"at projektet sendes tilbage til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på et revideret forslag, hvor der ikke nedlægges parkeringspladser, eller hvor der etableres erstatningsparkeringspladser i nærområdet (så nært som muligt)."

Ændringsforslaget blev forkastet med 2 stemmer mod 8. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C

Imod stemte: A, B, F, V, Ø og Å

 

Indstillingen blev godkendt med 8 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, V, Ø og Å

Imod stemte: C

Til top