Mødedato: 27.11.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Godkendelse af dagsorden

Se alle bilag

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 27. november 2023

Punkt 4 ”Udpegning af ikoniske træer på kommunale arealer, bydækkende” blev trukket fra dagsordenen ved mødet start.

Punkt 10 ”Forslag til tillæg 1 til lokalplan 609 Tingbjerg og kommuneplantillæg, Brønshøj-Husum” blev trukket fra dagsordenen ved mødet start.

Den ændrede dagsordenen blev godkendt.

Oversigt over embedspersoner, der deltog på mødet, blev godkendt.

 

OM MØDET

Mødet begyndte kl. 15.00 og sluttede kl. 17.51.

 

I mødet deltog:

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø)

Knud Holt Nielsen (Ø)

Mikkel Skovgaard (Ø)

Lars Weiss (A)

Niels E. Bjerrum (A)

Helle Bonnesen (C)

Morten Melchiors (C)

Christopher Røhl (B)

Astrid Aller (F)

Louise Theilade Thomsen (V)

 

Der var afbud fra Troels Christian Jakobsen (Å) på grund af sygdom.

Til top