Mødedato: 20.11.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Medlemsforslag om mulighed for opstilling af midlertidig sauna ved badezonen i Havneparken ved Halfdansgade frem til 1. april 2024, Islands Brygge

Se alle bilag

 

 

Det foreslås,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen giver tilladelse til at opstille en midlertidig sauna, frem til 1. april 2024, i forbindelse med badezonen ved Halfdansgade i Havneparken på Islands Brygge.
  2. at der udarbejdes et administrationsgrundlag, som anbefalet i Teknik- og Miljøforvaltningens svar på politikerspørgsmål fra Klaus Mygind den 13. oktober 2023 (vedlagt bilag), der kan gælde fra 1. august 2024.

(Stillet af Socialistisk Folkeparti)

 

Motivering

Der er meget stor interesse for vinterbadning med tilhørende saunamulighed. Der er lange ventelister til vinterbadeklubberne, som har saunamulighed, og når der åbnes for nye muligheder, bliver ventelisterne meget hurtigt fyldt. Den nye saunamulighed ved Fisketorvet åbnede i efteråret 2023, og har nu 500 medlemmer og en lang venteliste.

 

Derfor har det undret Socialistisk Folkeparti, at Københavns Vinterbadeklub har fået afslag på at sætte en midlertidig sauna op i Havneparken ved badezonen ved Halfdansgade. Opsætning og nedtagning og alle økonomiske udgifter dækkes af klubben. Klubben har en lang venteliste.

 

Socialistisk Folkeparti ønsker, at Københavns Kommune gør alt for at dække behovet for vinterbadning, og har fået oplyst, at hvis Teknik- og Miljøforvaltningens beslutning skal ændres, skal sagen behandles politisk. Derfor fremsættes dette medlemsforslag. Teknik- og Miljøforvaltningen skriver i et svar til Klaus Mygind den 13. oktober 2023, at der er mange ønsker om aktiviteter i Havneparken, som skal afvejes. Det er rigtigt, men det er primært aktiviteter i sommerhalvåret. Vinterbadning med saunamulighed foregår i vinterhalvåret, hvor der er få mennesker i Havneparken. Vi ser også vinterbadning som en tryghedsfremmende faktor, da det jo er mennesker, der passer på parken og skaber liv.

 

Socialistisk Folkeparti ønsker mere gennemsigtighed i de prioriteringer af aktiviteter, der foretages i Havneparken. Derfor er vi meget glade for, at Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at der udarbejdes et administrationsgrundlag for Havneparken. Vi foreslår, at Teknik- og Miljøforvaltningen hurtigt udarbejder et forslag til administrationsgrundlag for Havneparken til politiske behandling, der efter høring lokalt kan træde i kraft fra 1. august 2024 eller hurtigt derefter.


Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 20. november 2023

Medlemsforslaget blev godkendt uden afstemning.

 

Til top