Mødedato: 20.11.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Medlemsforslag om at indføre et forbud mod knallerter på den grønne cykelrute mellem Nørrebro og Frederiksberg og andre strækninger

 

Det foreslås, 

  1. at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde indstilling med anbefaling af strækninger, hvor knallertkørsel kan forbydes på cykelstier, herunder på den grønne cykelrute mellem Nørrebro og Frederiksberg.

(Stillet af Enhedslisten)

 Motivering

Den grønne cykelrute er en særlig rute, der løber gennem grønne områder, og den går ikke parallelt med en vej, hvor der kører biler, der forurener. Desuden er det en skærmet rute med mange sving og mindre sigtbarhed, hvor vi gerne vil have børn og andre til at køre trygt og sikkert.

Knallerter skaber generelt utryghed, støj og lokal forurening på cykelstierne i København. Ifølge færdselsloven skal mindre knallerter imidlertid køre på cykelstierne og følge cykelreglerne, og kommunen kan kun undtagelsesvis forbyde knallertkørsel på cykelstier. Et eksempel på dette er Søruten langs søerne.

Med henvisning til den grønne cykelrutes særlige karakter, bør der også undtagelsesvist indføres forbud mod knallertkørsel her – og med henvisning til den utryghed, støj og lokale forurening, knallertkørsel på cykelstierne generelt medfører, bør det samtidig undersøges og kortlægges, om der er andre strækninger i København, hvor der undtagelsesvist kan indføres et forbud.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 20. november 2023

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre stillede følgende ændringsforslag (ÆF1) som tilføjelse til 1. at-punkt:

”dog således at evt. forbud kun gælder knallerter, der kører på fossile brændstoffer.”

Ændringsforslaget (ÆF1) blev forkastet med 3 stemmer mod 7. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C og V

Imod stemte: A, B, F og Ø

 

Venstre stillede følgende ændringsforslag (ÆF2) som nyt 2. at-punkt:

”at forvaltningen undersøger hvorvidt det vil være muligt at differentiere mellem fossile og ikke-fossile knallerter.”

Ændringsforslaget (ÆF2) blev vedtaget uden afstemning.

Det således ændrede medlemsforslag blev godkendt med 7 stemmer mod 3. Ingen undlod at stemme.

For stemte:  A, B, F og Ø

Imod stemte:  C og V

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne kan ikke støtte forslaget, da forslaget også vil ulovliggøre el-knallerter; for partierne er den grønne omstilling vigtig, derfor ønsker vi ikke at spænde ben for den ved at forbyde eldrevne køretøjer, som kan være en del af denne omstilling. Vi ønsker i stedet at arbejde for muligheden for at forbyde alle typer af fossiletransportmidler i København fra 2030.”  

Til top