Mødedato: 20.11.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Godkendelse af dagsorden

Se alle bilag

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 20. november 2023

Forvaltningen har vurderet, at teknik- og miljøborgmesteren Line Barfod er inhabil under behandling af punkt 4 ”Tildeling af støtte til bygningsfornyelse 2023”, samt jf. Borgerrepræsentationen den 5. oktober 2023.

Dagsordenen blev godkendt.

Oversigt over embedsmænd, der deltog på mødet, blev godkendt.

 

OM MØDET

Mødet begyndte kl. 15.00 og sluttede kl. 17.45.

I mødet deltog:

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø)

Knud Holt Nielsen (Ø)

Mikkel Skovgaard (Ø)
Lars Weiss (A)

Niels E. Bjerrum (A)

Helle Bonnesen (C)

Morten Melchiors (C)

Christopher Røhl (B)

Astrid Aller (F)

Louise Theilade Thomsen (V)

 

Der var afbud fra Troels Chr. Jakobsen (Å) på grund af sygdom.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø) forlod mødet kl. 15.13-15.21 under behandlingen af punkt 4 ”Tildeling af støtte til bygningsfornyelse 2023” på grund af inhabilitet.

Helle Bonnesen (C) forlød mødet kl. 16.52 under punkt 13 ”Eventuelt” og kom tilbage under samme punkt kl. 16.56.

Der var ingen foretræder.

Til top