Søg

Der er i øjeblikket udfordringer med telefoni

Der opleves i øjeblikket udfordringer med telefonien i Københavns Kommune. Derfor kan der opleves problemer med dårlig og hakkende lyd når du ringer til os. Der arbejdes på højtryk på at løse disse udfordringer.

Mødedato: 14.03.2022, kl. 14:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Medlemsforslag om bevaring af Vigerslev Allé 126, Valby

Se alle bilag

Det foreslås

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen pålægges af udarbejde indstilling til politisk behandling om et § 14 forbud med henblik på at udarbejde en bevarende lokalplan for ejendommen på Vigerslev Allé 126.

                                                                                                                                                                                          (stillet af Socialdemokratiet)

Motivation

Den nuværende bygning repræsenterer en væsentlig del af Valbys historie. Den var den første brugsforening i Valby. Bygningen er fra 1920, og den var på det tidspunkt et flagskib og en fælles bygning for Hovedstadens Brugsforening (HB). Bygningen blev opført så den passede ind i det byggeforeningskvarter, der allerede var bygget i området, og det gør den stadigvæk. Det vil derfor også skade indtrykket af byggeforeningshusene, hvis der på dette sted kommer en moderne bygning. Der er den 14. september 2021 ansøgt om opførelse af nyt byggeri på ejendommen, der indebærer nedrivning.

Derfor ønsker Socialdemokratiet at stille medlemsforslag til bevaring af bygningen. 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 14. marts 2022

 

Medlemsforslaget blev godkendt med 9 stemmer mod 0. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, F, V, Ø og Å.

 

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

 

“Forvaltningen bedes undersøge muligheden for at bygningen bliver hhv. bevaringsværdig eller fredet.”

 

Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

“SF stemmer for, fordi det betyder at forvaltningen kan oplyse sagen grundigt inden en endelig beslutning.”

Til top