Mødedato: 09.01.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Godkendelse af dagsorden

Se alle bilag

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 9. januar 2023

 

Dagsordenen blev godkendt.

 

Oversigt over embedsmænd, der deltog på mødet, blev godkendt.

 

OM MØDET

Mødet begyndte kl. 15.00 og sluttede kl. 18.45.

 

I mødet deltog:

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø)

Knud Holt Nielsen (Ø)

Mikkel Skovgaard (Ø)
Lars Weiss (A)

Marcus Vesterager (A)

Helle Bonnesen (C)

Morten Melchoirs (C)

Christopher Røhl (B)

Astrid Aller (F)

Louise Theilade Thomsen (V)

Troels Christian Jakobsen (Å)

 

Der var ingen afbud til dagens møde.

 

Knud Holt Nielsen (Ø) deltog på mødet fra kl. 15.18 inden dagsordenspunkt 2 ”Revisionsberetning til årsregnskab 2022 samt opfølgning på revisionsberetning til årsregnskab 2021”. Knud Holt Nielsen (Ø) forlod mødet kl. 17.58 under dagsordenspunkt 12 ”Sager til orientering” og kom tilbage kl. 18.04 under samme punkt.

 

Der var foretræde i:

Punkt 6 ”Endelig vedtagelse af lokalplan Hamletsgade, Nørrebro” v.  Anne-Dorte Hesselholt, borger
Til top