Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 06.12.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Navngivning af en plads ved Nørrebro Station efter endt høring, Nørrebro

Se alle bilag
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til navngivning af en plads beliggende foran Nørrebro Station efter endt høring.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at efter endt høring navngives en plads (beliggende foran Nørrebro Station, tidligere Basargrunden) Mimers Plads (bilag 2) i overensstemmelse med beslutning i Vejnavnenævnet den 21. juni 2021. Navngivningen vil træde i kraft i løbet af første kvartal af 2022.

Problemstilling

Vejnavnenævnet behandlede den 6. februar 2017 navngivning af en plads, der er beliggende i trekanten mellem Nørrebrogade og Mimersgade (tidligere kaldet Basargruden). På det tidspunkt var de trafikale forhold i området uafklarede, og sagen blev derfor udsat. Efter afklaring af pladsens udformning behandlede Vejnævnenævnet igen sagen på et møde den 21. juni 2021. Forud for mødet var indkommet tre navneforslag fra borgere: Nørrebro Plads, Dagmar Hansens Plads og Palæstinas Plads.

På mødet foreslog nævnet yderligere to navne: Mimers Plads og Basar Plads. Vejnavnenævnet besluttede at anbefale navnet Mimers Plads, og de sendte navnet i høring hos de berørte parter og hos Nørrebro og Bispebjerg Lokaludvalg.

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til, om de indkomne høringssvar giver anledning til at ændre på det navneforslag, som nævnet sendte i høring.

Vejnavnenævnet har ikke behandlet sagen igen efter endt høring.

Løsning

Teknik- og Miljøudvalget traf beslutning om pladsens udformning og indretning den 1. februar 2021. Det fremgår, at pladsen også vil omfatte en del af Mimersgade. En navngivning af pladsen vil derfor medføre, at fem adresser (74 lejere og 10 ejere/virksomheder) til Mimersgade skal ændres til det nye pladsnavn.

Høring
Efter beslutningen i Vejnavnenævnet, blev der udsendt 86 høringsbreve. Der indkom otte høringssvar. Fire af disse er fra beboere, ejere og virksomheder, der berøres af navneændringen. Høringssvar og forslag om andre navne er i bilag 3 og 4.

Høringssvar fra berørte parter:

To beboere svarer, at de foretrækker navnet Mimers Plads. Den ene svarer desuden, at det vil være bedst at undgå en adresseændring, men kan det ikke undgås, så foretrækkes navnet Mimers Plads. Ejerne af den berørte ejendom og Føtex-butikken i samme ejendom svarer, at de tilslutter sig forslaget om Mimers Plads.

Høringssvar fra lokaludvalgene:

Bispebjerg lokaludvalg svarer, at de bakker op om forslaget Mimers Plads.

Nørrebro Lokaludvalg oplyser, at de for at kvalificere tilbagemeldingen har lavet en borgerpanelundersøgelse og et opslag på Facebook, og at der samlet set indkom over 10.000 tilbagemeldinger. Af de 8100 borgere, der svarede via Facebook, var der et stort flertal, som foretrak navnet Palæstinas Plads. Lokaludvalget oplyser, at Facebook-opslaget blev delt bredt i landet. Lokaludvalget oplyser desuden, at der indkom 2163 svar fra lokaludvalgets borgerpanel bestående af ”Nørrebroere”, hvoraf 41 % foretrak Mimers Plads, og 31 % foretrak Palæstinas Plads. Nørrebro Lokaludvalg oplyser desuden, at de nøjes med at sende ovenstående input fra borgerne i denne sag, fordi der er kommet så mange tilkendegivelser fra borgerne. 

Forslag om andre navne:

Der indkom to navneforslag. Det ene er Røskvas Plads efter et jættebarn i den nordiske mytologi, som er tjener for guden Thor. Navnet Røskva er også brugt som tegneseriefigur i Peter Madsens Valhalla-serie. Det andet forslag er Høders Plads efter guden Høder (Odins blinde søn) i den nordiske mytologi.

Øvrige navneforslag indkommet efter endt høring (bilag 4)

En borger tilslutter sig navnet Mimers Plads. Borgeren foreslår også navne på to malere på grund af pladsens beliggenhed overfor Folmer Bendtsens Plads. Borgeren foreslår Carl Falbe-Hansen (1896-1969), der var kendt for socialrealistiske motiver fra Nørrebro, og Carl Fischer (1887-1962), der malede gadebilleder fra bl.a. København og portrætter.

Forvaltningens bemærkninger til øvrige navneforslag:

I adressebekendtgørelsen fremgår det, at et nyt vejnavn ikke må fastsættes, når det samme eller et næsten enslydende vejnavn allerede er fastsat for en anden navngiven vej eller plads inden for en radius af 15 km. Der findes allerede en Hothers Plads på Nørrebro. Hother og Høder er den samme gud, blot stavet på forskellig måde. Efter forvaltningens opfattelse, at navnene Hothers og Høders (Plads) kan forveksles ved hurtig udtale. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale navnet.

Med hensyn til navnet Røskva er der ingen navnelighed med eksisterende vej- og pladsnavne inden for den givne radius, og navnet kan derfor anvendes. Navnet hører desuden til navnetemaet om nordisk mytologi, der præger en stor del af vej- og pladsnavnene i det aktuelle område. Navnene Carl Falbe-Hansen og Carl Fischer kan også anvendes.

Adressemæssige konsekvenser:

Navngives pladsen, vil det berøre Mimersgade 122A, 122B, 124, 126A og 126B med 74 lejere og 10 ejere/virksomheder.

Økonomi

Opsætning af vejnavneskilte og nye husnummerskilte til ændrede husnumre afholdes over forvaltningens driftsbudget.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt navnet, vil det blive offentliggjort. Ikrafttræden vil i overensstemmelse med beslutningen ske den i løbet af første kvartal af 2022.

 

Søren Wille

                                                                                       /Hans Christian Karsten

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 6. december 2021

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

 

”For partierne er det fortsat vigtigt, at en plads i København bliver navngivet Palæstinas Plads og vi vil blive ved med at undersøge mulige pladser, men vi stemmer for indstillingen, da resultatet af høringen peger på navnet Mimers Plads.”

 

Til top