Søg
Mødedato: 17.11.2022, kl. 14:30
Mødested: Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, Kbh N

Dagsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget møde d. 17.11.2022, 14:30