Mødedato: 20.09.2023, kl. 11:45
Mødested: Rådhuset, Hovedkassen, stuen

Dagsorden til fællesmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget

 

1. Velkomst v/ borgmester Jakob Næsager og borgmester Karina Vestergård Madsen

2. Børne- og Ungdomsforvaltningens og Socialforvaltningens samarbejde v/ direktør Gitte Lohse og vicedirektør Lise Stidsen Vandahl

  • Forvaltningernes økonomiske situation efter budget 2024
  • Potentialer for at styrke samarbejdet mellem de to forvaltninger
  • BU44 Samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge

3. Drøftelse i grupper og plenum

Drøftelsen vil tage udgangspunkt i følgende temaer:

  • Lette indgange og en tidlig indsats for børn og unge og sammenhæng i den samlede kommunale trivselsindsats

  • Samarbejde med andre aktører, fx privatskoler, ungdomsuddannelser og civilsamfundsorganisationer om at løfte trivselsudfordringen.

     

  • Synergi og gode sagsgange ift. børne- og ungepsykiatrien og almen praksis

4. Afslutning og opsamling v/ borgmester Jakob Næsager og borgmester Karina Vestergård Madsen

Til top