Mødedato: 17.05.2023, kl. 08:00
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 8

Meddelelser

Socialforvaltningen forventer at orientere om følgende: 

  • Udvalgsmøde 7. juni hos Kirkens Korshærs herberg
  • Aflæggermappen
  • Orientering om dom
  • Takster for herberger

Beslutning

Socialborgmesteren orienterede om, at udvalgsmødet den 7. juni 2023 afholdes hos Kirkens Korshærs herberg i Hillerødgade, hvor der også vil være mulighed for en rundvisning inden udvalgsmødet.

Endvidere oplyste socialborgmesteren, at der var en fortrolig borgersag i aflæggermappen vedr. valg af botilbud.

Direktør Katrine Ring orienterede derefter om, at der var afsagt dom i en sag, der involverede medarbejdere fra døgninstitutionen Nexus.

Til sidst gav adm. direktør Mikkel Boje en opdateret status på drøftelserne med ministeriet om takster for herberger.

Til top