Mødedato: 17.05.2023, kl. 08:00
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 8

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø) bød velkommen til dagens møde og til Lisbeth Gøtzsche som ny sekretariatschef i Socialforvaltningen.

Socialborgmesteren orienterede om, at der fredag den 12. maj 2023 var blevet eftersendt dagsordenens punkt 5 om Socialforvaltningens forslag til indsatser for socialt udsatte grønlændere.

Desuden blev der eftersendt bilagene 1 og 3 til dagsordenen punkt 2 om Temadrøftelse om udsatte unge med komplekse psykiske problemstillinger. Tirsdag den 16. maj 2023 var der desuden tilføjet et rettelsesblad til samme bilag 3 ift. den del, der beskriver indsatserne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Derefter orienterede socialborgmesteren om, at der var fire B-sager, som ville blive godkendt sammen med dagsordenen:

  • 10. B-sag. Social-, Bolig- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2021 - Københavns Kommune
  • 11. B-sag. Høringssvar til ny sundhedsaftale 2024-2027 (fælles-indstilling SOU-SUD-BUU)
  • 12. B-sag. Indmelding af temaer til Københavnertinget 2024
  • 13. B-sag. 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2023

Socialborgmesteren gjorde i den forbindelse udvalget opmærksom på det gode resultat, som fremgik af punkt 10 om ministeriets decisionsskrivelse.

Med disse bemærkninger blev dagsordenen godkendt.

Under behandlingen af punkt 1 kom Laura Rosenvinge (A) og Katrine Kildgaard (B) kl. 08.02, Line Ervolder (C) kl. 08.04 og Mathilde Kastbjerg kl. 08.06.

Yildiz Akdogan (A) kom kl. 08.07 under behandlingen af punkt 2. Yildiz Akdogan forlod mødelokalet kl. 09.30 efter behandlingen af punkt 3 og kom retur kl. 11.02 under behandlingen af punkt 8.

Annika Smith (F) kom kl. 08.09 under behandlingen af punkt 2 og forlod mødet kl. 10.59 under behandlingen af punkt 8.

Charlotte Lund (Ø) forlod mødet kl.09.59 under behandlingen af punkt 4.

Mødet sluttede kl. 11.10.

Til top