Mødedato: 15.11.2023, kl. 08:00
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 8

Referat for Socialudvalget møde d. 15.11.2023, 08:00