Mødedato: 11.10.2023, kl. 16:30
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 8

Referat for Socialudvalget møde d. 11.10.2023, 16:30