Mødedato: 08.10.2023, kl. 12:00
Mødested: Skriftlig votering

Referat for Socialudvalget møde d. 08.10.2023, 12:00