Mødedato: 02.11.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D, 1. sal, vær. 103

Dagsorden for Socialudvalget møde d. 02.11.2023, 16:00