Mødedato: 27.11.2023, kl. 15:30
Mødested: Stormgade 20, 5. sal

Referat for Rådet for Visuel Kunst møde d. 27.11.2023, 15:30