Mødedato: 26.08.2021, kl. 11:00
Mødested: Se mail

Referat for Rådet for Visuel Kunst møde d. 26.08.2021, 11:00