Mødedato: 22.03.2021, kl. 15:00
Mødested: Se mail

Referat for Rådet for Visuel Kunst møde d. 22.03.2021, 15:00