Mødedato: 30.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Udskolingen, Heimdalsgade 29-33

Tovholder og navn på arbejdsgruppe

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender navnet på arbejdsgruppe 2.
  2. at Lokaludvalget godkender tovholder til arbejdsgruppen.

Problemstilling

På lokaludvalgets fremtidsseminar blev det besluttet at nedsætte 3 arbejdsgrupper. Arbejdsgruppe 2 har nu haft første møde og talt om, hvem der skal være tovholder for gruppen og hvad gruppen skal hedde.

Arbejdsgruppe 2
Navn: Integration, Beskæftigelse, Social og Sundhed (IBSS)
Tovholder: Lene Enggaard Nielsen

Løsning

  1. Lokaludvalget godkender navnet på arbejdsgruppen.
  2. Lokaludvalget godkender tovholder til arbejdsgruppen.

Beslutning

1. Lokaludvalget godkender navnet Integration, Beskæftigelse, Social og Sundhed (IBSS) som navn på arbejdsgruppe 2.

2. Lokaludvalget godkender Lene Enggaard Nielsen tovholder for arbejdsgruppen.

Til top