Mødedato: 30.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Udskolingen, Heimdalsgade 29-33

Alternative placeringer af kunstgræsbane på Nørrebro

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget drøfter og godkender principper for alternative placeringer af kunstgræsbane på Nørrebro.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal på deres møde den 29. september forelægges en undersøgelse af alternative placeringer af kunstgræsbaner på Nørrebro i forlængelse af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om Nørrebroparken.

For at kvalificere drøftelsen i Kultur og Fritidsudvalget, er Nørrebro Lokaludvalg af Kultur- og Fritidsforvaltningen blevet bedt om at melde ind med de behov og udfordringer Lokaludvalget ser i forbindelse med at finde en alternativ placering på Nørrebro.

For at skærpe tilbagemeldingen foreslår forpersonen at Lokaludvalget beslutter en række principper for placering af kunstgræsbaner og idrætsfaciliteter på Nørrebro.

Udkast til principper:

  • Kunstgræsbaner og idrætsfaciliteter må ikke placeres på grønne rekreative områder, men skal i stedet placeres på ”grå”-arealer i bydelen
  • Dialogen med naboerne skal vægtes i forbindelse med etablering af kunstgræsbaner
  • Det skal løbende overvejes om store kunstgræsbaner med fordel kan deles op, så flere mindre baner i stedet etableres med henblik på fodboldtræning af de mindste børn.
  • Når der skal etableres kunstgræsbaner, skal der altid prioriteres den nyeste og mest bæredygtige teknologi
  • Vi mener generelt at de eksisterende og fremtidige kunstgræsbanerne skal forbeholdes lokale børn og unge mellem kl. 15 og 22
  • Lys og støjgener for de omkringliggende omgivelser skal tages i betragtning

Deadline for tilbagemelding er torsdag den 1. september.  

Der kan derudover også peges på relevante placeringer i tilbagemeldingen.

Løsning

Lokaludvalget drøfter og godkender principper for alternative placeringer af kunstgræsbane på Nørrebro.

Beslutning

Der blev stillet ændringsforslag om at punkt 5 ændres til kl. 21 i stedet for kl. 22 og ændres til lokale foreningers børn og unge.
For stemte: Casper Albrechtsen, Cristina Buck Bramsen, Erik Brandt, Gunnar Degnbol, Ibrahim Ziyani, Jacob Billesbølle, Jens Villadsen, Joanne Bywater, Jonathan Ries, Kasper Bech, Mirka Mozer, Mogens Petersen, Muhammad Aslam, Paul Opstrup, Tobias Birk Gregory, Trine Otto Hansen og Troels Glismann.
Imod stemte: Anna-Carina Josefsen, Bjarke Kværnø, Jesper Langebæk, Lene Enggaard Nielsen og Line Bach Holm.
Undlod: Rasmus Grønborg.
Ændringsforslaget blev godkendt.

Der blev stillet ændringsforslag om at tilføje offentlige grønne områder og at der tænkes i nye løsninger til første princip, så princippet ville være følgende: ”Kunstgræsbaner og idrætsfaciliteter må ikke placeres på offentlige grønne rekreative områder, men skal i stedet placeres på ”Grå” arealer i bydelen. Der skal tænkes nyt og tænkes i gaderum og nye arkitektoniske løsninger. F.eks. vejareal og tage.”  

For stemte: Bjarke Kværnø, Casper Albrechtsen, Cristina Buck Bramsen, Erik Brandt, Gunnar Degnbol, Ibrahim Ziyani, Jacob Billesbølle, Jens Villadsen, Joanne Bywater, Jonathan Ries, Kasper Bech, Lene Enggaard Nielsen, Mirka Mozer, Mogens Petersen, Paul Opstrup, Trine Otto Hansen, Troels Glismann og Rasmus Grønborg.
Imod stemte: Jesper Langebæk, Line Bach Holm, Muhammad Aslam og Tobias Gregory.
Undlod: Anna-Carina Josefsen.
Princippet med den nye formulering blev dermed vedtaget og et andet ændringsforslag stillet af Jesper Langebæk om at ændre formuleringen til: ”bør ligge på grå m2” i stedet for: ”må ikke ligge på grønne m2” bortfaldt.

Lokaludvalget drøftede og godkendte principper for alternative placeringer af kunstgræsbane på Nørrebro.
Til top