Mødedato: 30.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Udskolingen, Heimdalsgade 29-33

Oplæg: Urbania

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 

  1. at Lokaludvalget tager oplæg om Lokalplan Lundtoftegade Syd (Urbania) til efterretning.

Problemstilling

Lokalplanen for Lundtoftegade Syd, som dækker bebyggelsen Urbania, er genoptaget. Forvaltningen kommer og fortæller om lokalplanen.

Løsning

  1. Lokaludvalget tager oplæg om Lokalplan Lundtoftegade Syd (Urbania) til efterretning.

Beslutning

Lokaludvalget tog oplægget om Lokalplan Lundtoftegade Syd (Urbania) til efterretning.

Til top