Mødedato: 30.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Udskolingen, Heimdalsgade 29-33

Spørgsmål fra borgere og oplæg

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1.  at Lokaludvalget tager eventuelle spørgsmål fra borgere, samt oplæg til efterretning.

Problemstilling

I de første 30 minutter af mødet, er der åbent for henvendelser fra borgere, der har spørgsmål, ideer, projekter eller lignende, som de ønsker at forelægge for Nørrebro Lokaludvalg.

Løsning

Lokaludvalget tager eventuelle spørgsmål fra borgere, samt oplæg til efterretning.

 

Beslutning

Nørrebro United deltog under punktet og kom med indspark til punktet om Alternativ placeringer af kunstgræsbane på Nørrebro. Der var også borgere til stede, der kom med indspark til punkt 8 høring om Hamletsgade – Lokalplansforslag. 
Til top