Mødedato: 30.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Udskolingen, Heimdalsgade 29-33

Evt.

Indstilling

Forpersonen minder Nørrebro Lokaludvalg om,

  1.  at næste udvalgsmøde afholdes torsdag d. 29. september kl. 17.30-21.00.

 

Beslutning

Hegn omkring De Gamles By. Vi er i dialog med Ukrainekontoret i forvaltningen.
Klimaneutral hovedstad – kan man sætte noget i gang på Nørrebro.
Frak inviterer til fritidsjob festival d. 27.-30. sept.
Literaturhaus – litteraturaften for ukrainere.

Til top