Mødedato: 30.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Udskolingen, Heimdalsgade 29-33

Meddelelser

Se alle bilag

 

Problemstilling

Sekretariatet:

 

 

Forpersonskabet:  

 

 

Tovholdere:

 

 

Følgegrupper:

 

Beslutning

Sekretariatet:
Cykeltur med Karina Vestergaard Madsen
Borgermøde om Hamletsgade
Kursus i frivillig ledelse
Styregruppemøde bydelsplanen
Forslag om at udskyde skolen i De Gamles By
Trafikplan for indre Nørrebro
SUF møde d. 24. august
Borgerpanel undersøgelse
ByOasen

 

Forpersonskabet:  
LUFT møde – Korte frister på høringssvar. Der skal fortsat gøres opmærksom på det.

 

Tovholdere:

Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen:
Næste møde i BMT er 13. september.
Den 12. september har Miljøpunkt et møde om affaldssortering.
Fællesseminar med Miljøpunkt 4. oktober fra 17-19.

 

Social- og sundhedsarbejdsgruppen:
Møde efter sommerferie. Valgt temaer.
Møde med Bispebjerg
Plan for efteråret
Vil gerne arbejde med en Nørrebromodel

 

Børne- og Ungearbejdsgruppen:
Første møde hos FCYN – snak om manglende tilbud.
Netværksmøde med skolebestyrelsen sammen med Brug Folkeskolen
Ud til Kampsportens Hus
Møde med Esben Danielsen

 

Følgegrupper:
Kvartersfejringen i områdefornyelsen ved Skjolds Plads

Til top