Mødedato: 30.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Udskolingen, Heimdalsgade 29-33

Henvendelse om renovering af hundegård på Guldberg Plads

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til henvendelse vedr. renovering af hundegården på Guldberg Plads, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen. 

Problemstilling

Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen har været i dialog med en af de lokale borgere, der bruger hundegården på Guldbergs Plads. Borgeren fortalte arbejdsgruppen, at flere oplever at hundegården ikke er ordentlig vedligeholdt og at det afholder mange fra at bruge hundegården. Borgeren ønskede også lokaludvalgets opbakning til, at få udvidet hundegården på Guldbergs Plads. Arbejdsgruppen bakkede op om borgerens ønske om, at få sat hundegården i stand. 

Udkast til henvendelse:

Lokaludvalget har været i dialog med en af de lokale brugere af hundegården på Guldbergsplads. Brugerne oplever, at hundegården ikke er ordentlig vedligeholdt,  og at det afholder nogen fra at bruge hundegården. Derfor vil Nørrebro Lokaludvalg gerne opfordre til, at man kigger på hundegården, og ser, om man kan gøre noget ved den stand, den er i.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til henvendelse vedr. renovering af hundegården på Guldberg Plads, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at undersøge sagen lidt nærmere og bede borgeren indsamle lidt mere info.

Til top