Mødedato: 30.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Udskolingen, Heimdalsgade 29-33

Henvendelse om ny fodgængerovergang på Jagtvej

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til henvendelse vedr. ny fodgængerovergang på Jagtvej, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen. 

Problemstilling

Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen har på deres møde d. 11. august diskuteret muligheden for et nyt fodgængerfelt ved Jagtvej 101. I forbindelse med 1:1 genopretningsprojektet er der der etableret et midlertidigt fodgængefelt, som mange af de lokale er rigtig glade for og bruger. Derfor mener arbejdsgruppen, at man bør henvende sig til Teknik- og Miljøforvaltningen og Teknik- og Miljøudvalget og høre om fodgængerovergangen kan gøres permanent. 

Udkast til henvendelse: 

Nørrebro Lokaludvalg vil bede om, at det midlertidige fodgængerfelt over Jagtvej (ved Jagtvej 101), som er etableret i forbindelse med 1:1 genopretningsprojektet, bibeholdes.

Fodgængerfeltet fungerer rigtigt godt, og der er rigtigt mange brugere, samt et naturligt sted for bilerne at tage hensyn. Der er dagsinstitutioner, skole, dagligvarebutikker og generelt mange krydsende borgere i det område. Også mange brugere, som ikke kan eller vil bruge fodgængertunnel længere nede af gaden på grund af trygheds-, komfort- og tilgængelighedsfaktorer. Det er vores opfattelse, at tunnelen ikke rigtigt benyttes, og at den kan overgå til et skybrudsprojekt, som på Lyngbyvej, når fodgængerovergangen gøres permanent.

Mange brugere og nye skolebørn har vænnet sig til det nye fodgængerfelt. Hvis det fjernes (og forvaltningen eventuelt igen giver udkørselstilladelse til Kereby fra Jagtvej 101), så kan det blive farligt for de bløde trafikanter. Derfor mener vi, at fodgængerfeltet skal bevares.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til henvendelse vedr. ny fodgængerovergang på Jagtvej, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen. 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til henvendelse vedr. ny fodgængerovergang på Jagtvej, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Til top