Mødedato: 30.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Udskolingen, Heimdalsgade 29-33

Høring: Forslag til skærpelse af krav i miljøzonen

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1.  at Lokaludvalget godkender det indsendte høringssvar vedr. høring af forslag til skærpelse af krav i miljøzonen, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har den 24. juni 2022 sendt forslag til afgørelse om skærpede krav i miljøzonen i Københavns Kommune i høring.

Forslaget omhandler en skærpelse af kravene i miljøzonen til også at omfatte partikelfilterkrav til dieseldrevne personbiler. Kravene i zonen forventes at træde i kraft den 1. oktober 2023.

Forslaget indhold
En ændring af miljøbeskyttelseslovens § 15 giver kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense kommuner mulighed for at træffe bestemmelse om, at dieseldrevne personbiler skal være omfattet af de miljøzoner, som kommunerne allerede har etableret.

I den eksisterende miljøzone i Københavns Kommune stilles der krav om partikelfiltre på ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler. Det overordnede formål med miljøzonen er, at sikre renere luft til borgerne.

Krav til partikelfiltre på dieseldrevne personbiler
De tekniske krav til køretøjerne i en miljøzone er fastsat i miljøbeskyttelseslovens § 15b og omfatter med forslaget nu også krav til dieseldrevne personbiler (§ 15b, stk. 3). Skærpelsen vil betyde, at der vil være forbud mod at køre med dieseldrevne personbiler uden partikelfilter i miljøzonen.

Personbilerne indregistreret efter 1. januar 2011 har alle et fabriksmonteret partikelfilter. Loven giver mulighed for at kunne eftermontere partikelfiltre, som alternativ til udskiftning af køretøjer.

Personbiler indregistreret i udlandet første gang før den 1. januar 2011 skal lade sig registrere på www.miljoezoner.dk senest samme dag ved kørsel i en dansk miljøzone.

Lavindkomstgrupper kan søge om et tilskud på ca. 2.000 kr. til eftermontering af et partikelfilter. Ved at eftermontere et partikelfilter sparer bilejeren endvidere 1.000 kr. i partikeludledningsafgift om året.

Forslagets retsvirkning for borgere og virksomheder
Hvis køretøjet ikke opfylder kravet om at have et partikelfilter, overtrædes miljøzonereglerne. Prisen på et administrativt bødeforelæg for at overtræde miljøzonereglerne afhænger af typen af køretøj. For lastbiler og busser er prisen 12.500 kr. Bøden for personbiler forventes ligesom for varebiler at være 1.500 kr.

Kontrol
Sund & Bælt varetager opgaven med håndhævelsen i miljøzonen på statens vegne. Der er opsat kameraer i miljøzonen, der kontroller køretøjernes nummerplade.

Dispensationsmuligheder og undtagelser
Veteranbiler, samt handicapkøretøjer, politiets og forsvarets køretøjer m.fl. er undtaget. 

Der kan gives en dispensationer i en række tilfælde, bl.a. hvis det ikke er muligt af eftermontere et partikelfilter eller hvis der er lang levertingstid på filtre.

Desuden kan man få et klippekort til 6 besøg i Miljøzonen i 12 måneder, forudsat, at der ikke kan eftermonteres et partikelfilter.

Da høringsfristen var d. 22. august, har Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen udarbejdet et høringssvar, der også er godkendt af forpersonskabet, som er indsendt d. 22. august.

Løsning

Lokaludvalget godkender det indsendte høringssvar vedr. høring af forslag til skærpelse af krav i miljøzonen, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte det indsendte høringssvar vedr. høring af forslag til skærpelse af krav i miljøzonen, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Til top