Mødedato: 30.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Udskolingen, Heimdalsgade 29-33

Høring: Udkast til Projektpakke 2023 for klimatilpasnings- og skybrudsprojekter

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1.  at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. Høring af udkast til Projektpakke 2023 for klimatilpasnings- og skybrudsprojekter udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen. 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen/Klimatilpasning har sendt udkast til skybrudsprojektpakke 2023 i høring.

Der er tale om et udkast til projektpakken. Projektpakken sendes i høring for at få lokaludvalgenes bemærkninger til projekter inden for egen bydel, projekter, som ligger i grænseområder til andre bydele, samt evt. viden om projektområderne.

Høringsfrist: d. 6. september 2022.

Udkast til høringssvar:

Nørrebro Lokaludvalg har ikke kommentarer til de enkelte projekter, da de ikke er på Nørrebro. 

Vi ønsker, at gøre opmærksom på, at der er udfordringer med saltning på grønne veje/klimaveje, der gør, at der skal installeres et helt nyt fordyrende teknisk lag med spjæld, der skal lukkes i saltningsperioder. I udviklingsprojektet Korsgade har vi fx problemet nu, og i Hans Tavsens Park måtte lokale repræsentanter protestere, før forvaltningen fandt ud af, at man undtagelsesvis kunne bruge maskinen inde fra Assistens Kirkegård med alternative tømidler. Vi forventer også problemer med det i overfladeprojekterne i Områdefornyelse Skjolds Plads.

Et centralt mål kunne derfor være at beslutte politisk, at når der laves grønne veje/grøn klimatilpasning, så skal forvaltningen gå bort fra at salte i de områder og evt. bruge alternative tømidler eller friktionsmidler, hvor det giver mening. Den generelle klimaudvikling, hastighedsnedsættelser i byen og de teknologiske muligheder for mere præcis spredning tilsiger, at forvaltningen løbende kan omstille til alternative tømidler på klimavejene. Det er ikke en god investering for kommunen og miljøet, at planlægge klimavejene til saltning i flere årtier frem. Man bør lave omstillingen i takt med at klimavejene etableres.

Det vil fuldt ud være på linje med hvad Frederiksberg allerede gør. De har forbudt saltning på grønne veje - også for borgerne. Se Frederiksbergs film om konsekvenserne ved saltning på klimaveje her: https://dreambroker.com/channel/ms3w5kmu/a3ameuzh

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. Høring af udkast til Projektpakke 2023 for klimatilpasnings- og skybrudsprojekter udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. Høring af udkast til Projektpakke 2023 for klimatilpasnings- og skybrudsprojekter udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Til top