Mødedato: 30.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Udskolingen, Heimdalsgade 29-33

Høring: Wesselsgade II - lokalplanforslag

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1.  at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om Wesselsgade II - lokalplanforslag, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen. 

Problemstilling

Lokalplans forslaget skal gøre det muligt, at bevare mindre byhuse i Wesselsgade og de tilbageværende karrébygninger fra 1800-tallet.

Læs lokalplanen her: Wesselsgade II - lokalplanforslag (kk.dk).

Høringsfrist: d. 31. august.

Udkast til høringssvar:

Lokaludvalg er meget glade for forslaget om en bevarende lokalplan for Wesselsgade.

Vi har ingen kommentarer til selve forslaget. 

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om Wesselsgade II - lokalplanforslag, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen. 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. høring om Wesselsgade II - lokalplanforslag, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen og besluttede at bakke op om Blågårdsgade/Wesselsgade gårdlaugs høringssvar som vedlægges lokaludvalgets svar.

Til top