Mødedato: 30.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Udskolingen, Heimdalsgade 29-33

Høring: Kommuneplantillæg for Nuuks Plads

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1.  at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om Kommuneplanstillæg for Nuuks Plads, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen. 

Problemstilling

Københavns Borgerrepræsentation har d. 2. juni 2022 sendt forslag til kommuneplantillæg for Nuuks Plads i offentlig høring. 

I kommuneplantillægget foreslås det tilføjet til den særlige bemærkning til kommuneplanrammen, at der kun skal etableres parkering til renovation, varelevering og afsætning samt handicapparkering (0-norm) til den ny bebyggelse og til ombygning af bevaret bebyggelse.

Kommuneplanstillæget kan ses her: Kommuneplantillæg for Nuuks Plads (kk.dk)

Høringsfrist: d. 5. september 2022.

Udkast til høringssvar:

Nørrebro Lokaludvalg mener, at det er en god ide med en 0-parkeringsnorm i nybyggeriet på Nuuks Plads. Byggeriet ligger lige ved en metrostation, og byggeriet er studieboliger, hvor vi ikke forventer at beboerne generelt har bil. Derfor mener vi, at det er et godt sted at prøve, at lave et byggeri med en 0-parkeringsnorm.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om Kommuneplanstillæg for Nuuks Plads, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen. 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. høring om Kommuneplanstillæg for Nuuks Plads, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Til top