Mødedato: 30.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Udskolingen, Heimdalsgade 29-33

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1.  at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsorden med tilføjelse af et ekstra punkt: Alternative placeringer af kunstgræsbane på Nørrebro.

 

Mødet sluttede kl. 21.00

 

Afbud

Sofie Hafström, suppleant Gitte Kristensen er indkaldt, men deltager ikke
Agnes Hauberg, suppleant Kasper Bech er indkaldt og deltager
Kim Christensen, suppleant Paul Opstrup er indkaldt og deltager

 

Fravær uden afbud

 

Anna-Carina ankom under borgernes punkt kl. 17.53
Rasmus Grønborg ankom under punkt kl. 18.10 under punkt 3.
Muhammed Aslam ankom 17.46 under borgernes punkt.

Muhammed Aslam forlod mødet efter punkt 8 kl. 19.50
Trine Otto Hansen forlod mødet under punkt 10 kl. 19.54
Cristina Buch Bramsen forlod mødet under meddelelser kl. 20.45.

Til top