Mødedato: 21.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Baldersgade 3

Referat for Nørrebro Lokaludvalg møde d. 21.11.2023, 17:30