Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 14.12.2021, kl. 17:30
Mødested: ---

Masterplan Åboulevard

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til henvendelse vedr. Masterplan Åboulevard, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen. 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen præsenterede et oplæg til Masterplan Åboulevard på Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppens møde d. 1. december. Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde tre forskellige scenarier for, hvordan man håndtere skybrudsvand til Masterplan Åboulevard. Arbejdsgruppen snakkede efterfølgende om, at det ville være ønskværdigt med et CO2-regnskab for de forskellige scenarier, udover den økonomiske beregning af prisen for de forskellige scenarier.

Udkast til henvendelse:

Lokaludvalget tager de foreslåede analyser og scenarier til efterretning. Scenarierne med skybrudstunnel til Sct. Jørgens Sø eller havnen har en meget høj pris på 0,9-1,4 mia. kr. Vi mener det er positivt, at forvaltningen har scenariet med overfladeløsninger og en Ladegårds Å med, da der i dette scenarie er potentiale for betydelig forbedring af bymiljøet. Lokaludvalget arbejder for en åbning af Ladegårdsåen og vi ser mere og renere vand i byen som en rekreativ ressource, som også kan understøtte klimatilpasning af den tætte by mod tørke og hedebølger. 

Lokaludvalget gør opmærksom på, at der i forundersøgelserne til omdannelse af Bispeengen og nedtagning af Bispeengbuen, i den politiske bestilling, indgår et CO2-regnskab til de forskellige scenarier. Derfor vil det også være logisk, at der i arbejdet med udarbejdelse af en masterplan for skybrud indgår et simpelt overslag over CO2-udledninger i de forskellige scenarier, baseret på omtrentlig mængde af beton, stål osv. som også kan indgå i regnskabet for Bispeengen-forundersøgelserne.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til henvendelse vedr. Masterplan Åboulevard, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen. 

Beslutning

Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Bjarke Kværnø, Brita Fabricius, Charlotte Mejlshede, Claus Aarestrup, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jette Nielsen, Jonathan Ries, Mie Brandstrup, Mogens Petersen, Rasmus Grønborg og Troels Glismann.
Undlod at stemme: Alexander van Deurs, Annette Bellaoui og Gitte Kristensen.
Indstillingen blev vedtaget og Lokaludvalget godkendte udkast til henvendelse vedr. Masterplan Åboulevard, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.
Jens Villadsen var ikke til stede under afstemningen.
Til top